GESTIUNEA EFICIENTA A OPERATIUNILOR ACTIVE. studiu SC

Cap I.   SISTEMUL BANCAR IN ECONOMIA DE PIATA     5
  1. DINAMICA ŞI STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR 5
    INFORMAŢII GENERALE     5
    Numărul de bănci   8
    Structura de proprietate      8
    Concentrarea şi competiţia în sistem     10
    Număr de salariaţi 12
    Densitatea reţelei 12
    Grupuri bancare    13
  2. Situaţia financiară a sistemului bancar 14
    CALITATEA ACTIVELOR     14
    Adecvarea capitalului   15
  3. Intermedierea financiară     17
    GRADUL DE MONETIZARE    17
    Nivelul creditului bancar     18
  4. Eficienţa sistemului bancar  21
    MARJA DE DOBÂNDĂ   21
    Creditele neperformante şi decizia politică    21
  5. Priorităţi ale reformei sistemului bancar    23
    5.1 CONSOLIDAREA FINANCIARĂ   23
    5.2  Armonizarea cu cadrul legal, instituţional şi de supraveghere al UE
    24
      Întărirea disciplinei de piaţă    25
      Dispozitivul de siguranţă   26
      Întărirea reglementării şi supravegherii prudenţiale    27
Cap II. EXIMBANK SI ROLUL SAU IN FINANTAREA ECONOMIEI   31
  1.  PREZENTARE GENERALA A EXIMBANK   31
  2. PRODUSE SI SERVICII OFERITE DE EXIMBANK 35
    POLITA DE ASIGURARE A CREDITELOR DE EXPORT IMPOTRIVA RISCURILOR DE
    NEPLATA 35
    Analize de dosar   38
    Bonificatii de dobanda (recuperarea unei parti din dobanda) aferente
    creditelor in lei utilizate pentru productia de export    39
    Credite in lei si valuta pentru pregatirea productiei de export precum
    si pentru dezvoltarea / retehnologizarea capacitatilor de productie  40
    Scrisori de garantie bancara si operatiuni privind scrisorile de
    garantie in general     46
    Servicii de cont curent si disponibilitati ; decontari interne si
    externe; servicii bancare electronice de tip Electronic Banking      46
    Informatii comerciale despre partenerii de afaceri si servicii de
    consultanta complexa    47
  3. Evolutia bilantului EXIMBANK 48
CAP III. CAMPL   49
  PREZENTARE GENERALA A SISTEMULUI DE RATING BANCAR SI DE AVERTIZARE
  TIMPURIE  CAMPL      49
  ADECVAREA CAPITALULUI     1
  ELEMENTE DIN AFARA BILANTULUI   4
  CALITATEA ACTIVELOR  6
  MANAGEMENT (M) 9
  PROFITABILITATE (P)  11
  LICHIDITATE (L)      63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu