GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII 2

CUPRINS
Cap. 1. Consideraţii generale
Cap. 2. Realizarea diagnosticului financiar
             2.1. Analiza structurii bilanţului
                    2.1.1. Analiza ratelor de structură ale activului
                    2.1.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului
             2.2. Analiza echilibrului financiar
                    2.2.1. Situaţia netă
                    2.2.2. Fondul de rulment
                    2.2.3. Nevoia de fond de rulment
                    2.2.4. Trezoreria netă
             2.3. Analiza soldurilor de gestiune
                    2.3.1. Marja comercială
                    2.3.2. Producţia exerciţiului
                    2.3.3. Valoarea adăugată
                    2.3.4. Excedentul brut de exploatare
                    2.3.5. Rezultatul din exploatare
                    2.3.6. Rezultatul curent
                    2.3.7. Rezultatul net
             2.4. Analiza ratelor de structură a capitalului
                    2.4.1. Ratele de echilibru
                    2.4.2. Ratele de lichiditate
                    2.4.3. Capacitatea de autofinanţare
                    2.4.4. Ratele de îndatorare
             2.5. Analiza ratelor cinetice
                    2.5.1. Durata de rotaţie a stocurilor
                    2.5.2. Durata de încasare a creanţelor
                    2.5.3. Durata de achitare a furnizorilor
             2.6. Analiza rentabilităţii
                    2.6.1. Rata de rentabilitate economică brută nominală
                    2.6.2. Rata de rentabilitate economică brută reală
                    2.6.3. Rata de rentabilitate economică netă
                    2.6.4. Rata rentabilităţii financiare
             2.7. Analiza pragului de rentabilitate din exploatare
             2.8. Analiza riscului de faliment
                    2.8.1. Metoda Altman
                    2.8.2. Metoda centralei bilanturilor franceze
25 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu