GESTIUNEA INFORMATIZATA A UNUI PROIECT DE DEZVOLTARE. Studiu caz

            GESTIUNEA INFORMATIZATĂ A UNUI PROIECT DE DEZVOLTARE
                         (STUDIU DE CAZ: PETROM OMV)
    Capitolul I – Managementul proiectelor – metodă managerială de succes
            1.1  Notiuni generale despre managementul proiectelor
        1.2 Aspecte referitoare la evolutia unui proiect
      1.3 Elemente componente ale managementului de  proiect
      1.4  Metodologia managementului prin proiecte
      1.4.1  Planificarea in managementul proiectelor
 Capitolul 2 – Poziţionarea companiei PETROM-OMV în cadrul distribuţiei din
                        sctorul petrolier din România
      2.1 Analiza structurală a industriei petroliere din România
      2.1.1 Intensitatea rivalităţii dintre firmele concurente
      2.1.2 Puterea de negociere a furnizorilor
      2.1.3 Puterea de negociere a cumpărătorilor
      2.1.4 Riscul intrărilor de noi firme
      2.1.5 Barierele de intrare pe piaţă
      2.2 Prezentarea companiei PETROM - OMV
   Capitolul 3 - Implementarea proiectului de productie a biodieselului in
   cadrul companiei PETROM OMV cu ajutorul software-ului Microsoft Project
      3.1 Aplicatia informatică Microsoft Project - prezentare generală
      3.2 Planificarea unui proiect de management a relaţiilor de  productie
cu potentialii  investitori in domeniul producerii  de biodiesel
      3.3 Modelarea şi gestiunea informatizată a proiectului „Biodiesel”  cu
aplicaţia  informatică Microsoft Project
      3.3.1 Configurarea activităţilor specifice proiectului Biodiesel
      3.3.2 Configurarea resurselor şi alocarea lor activităţilor  specifice
proiectului Biodiesel
             3.4  Simularea   aplicării   funcţiilor   destinate   gestiunii
informatizate a proiectului Biodiesel
      BIBLIOGRAFIE:
                                   ANEXA 1
Pagini 78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu