GESTIUNEA TREZORERIEI BANCII SI PIATA MONETARA DIN ROMANIA

CUPRINS
|      Capitolul I. CONCEPTUL DE TREZORERIE                  |         |
|I.1. Necesitatea si continulut gestiunii trezoreriei bancii |         |
| I.2. FLUXUL DE TREZORERIE                                  |         |
|          I.3. EXCEDENTUL DE TREZORERIE                     |         |
| Capitolul II .DECIZII PRIVIND TREZORERIA SI ETAPELE        |         |
|FUNCTIONARII TREZORERIEI BANCII                             |         |
|      II.1. BUGETUL DE TREZORERIE                           |         |
|      II.2. GESTIUNEA SOLDULUI DE TREZORERIE                |         |
|  II.3. PREVIZIUNEA SI CONTROLUL BUGETELOR DE TREZORERIE    |         |
|      II.4. DECIZII DE FINANATARE SI DE PLASAMENT           |         |
|      Capitolul III . PIAŢA MONETARA, ACTORII SI OPERAŢIUNI |         |
|ALE EI                                                      |         |
|          III.1. CE ESTE PIATA MONETARA SI CUM A EVOLUAT EA?|         |
|          III.2. ACTORII PIETEI MONETARE                    |         |
|          III.3. OPERAŢIUNI ALE PIEŢEI MONETARE             |         |
|       Capitolul IV. PIAŢA MONETARĂ ÎN ROMÂNIA              |         |
|     IV.1. TRĂSĂTURI ALE PIEŢEI MONETARE                    |         |
|IV.2. TRANZIŢIA DE LA PIAŢA INTERBANCARĂ LA  PIAŢA MONETARĂ |         |
|DESCHISĂ ÎN ROMÂNIA                                         |         |
|      IV.3. CREDITUL BANCAR – SUPORT AL   FINANŢĂRII        |         |
|ECONOMIEI NAŢIONALE. STUDIU DE CAZ PRIVIND ACORDAREA        |         |
|CREDITULUI  PENTRU CAPITAL DE LUCRU                         |         |
|Bibliografie                                                |         |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu