GESTIUNEA TREZORERIEI , POSIBILITATI DE PERFECTIONARE LA SC

I N T R O D U C E R E.......................................4
C A P I T O L U L   I
SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL TREZORERIEI
LA  S.C.TERMOSERV ROVINARI S.A
1.1. Prezentarea generală a firmei ……………………………….7
1.2. Definiţii şi structuri privind trezoreria …………………...9
1.3.Contabilitatea operaţiilor băneşti în numerar şi a altor valori de trezorerie ……………………………………………………19
1.4.Contabilitatea operaţiilor privind avansurile de trezorerie24
1.5. Contabilitatea operaţiilor privind disponibilităţile băneşti în conturile de la bănci ……………………………………………...26
1.6. Contabilitatea operaţiilor privind acreditivele ……………31
1.7. Contabilitatea operaţiilor privind valorile de încasat …...32
1.8. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt …35
1.9. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt ……..39
2.8. Contabilitatea viramentelor interne ………………………..41
2.9. Contabilitatea dobânzilor aferente disponibilităţilor băneşti din conturile de la bănci şi creditele contractate de acestea ………………………………………………………………….43

2
C A P I T O L U L   I I
2.1. Principiile generale ale gestiunii bugetare…………………50
2.2. Elaborarea bugetului trezoreriei …………………….………55
2.3. Controlul bugetului trezoreriei ……………………………...57
Concluzii………………………………………………………….…….58
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu