GLOBALIZAREA FINANCIAR - MONETARA

1.1 GLOBALIZAREA FINANCIAR-MONETARĂ
    1.1.1 Istoric
          1.1.2 Aspecte negative ale globalizării:  crize  şi  instabilitate
financiară
CAP.2 PIAŢA  DE  CAPITAL  ŞI  DEZVOLTAREA  ECONOMICĂ:  RELAŢIE  DIRECTĂ  SAU
CAUZALITATE INVERSĂ
2.1 CADRUL LEGAL DE DESFASURARE AL PIEŢEI DE
      CAPITAL
2.1.1 PROTECŢIA INVESTITORILOR, CONTROLUL CORPORATIST
      2.1.2 CONSOLIDAREA CORPORATISTĂ; FUZIUNI ŞI
               ACHIZIŢII
2.1.3 OBSERVAŢII ASUPRA PIEŢELOR FINANCIARE
         DEZVOLTĂTE
BIG BANG ÎN MAREA BRITANIE ŞI JAPONIA
      2.2 PIAŢA DE CAPITAL, DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ŞI LIBERALIZAREA  CONTULUI
DE CAPITAL
      2.2.1 O PIAŢĂ DE CAPITAL LICHIDĂ SUSŢINE CREŞTEREA ECONOMICĂ
Piaţă de capital şi modul de finanţare al economiei
2.2.2 DEZVOLTAREA SISTEMULUI FINANCIAR, STRUCTURA
SISTEMULUI FINANCIAR ŞI DECIZIILE INVESTIŢIONALE
2.2.3 IMPLICAŢIILE SECTORULUI FINANCIAR ASUPRA SPECIALIZĂRII INDUSTRIALE
   A. SECTORUL FINANCIAR
   B. TIPARE ALE SPECIALIZARII INDUSTRIALE
           4. CICLURI AVÂNT-PRĂBUŞIRE ALE PIEŢEI DE CAPITAL
   A. CICLURILE FINANCIARE
   B. CICLURILE PIEŢELOR DE CAPITAL ŞI LIBERALIZAREA FINANCIARĂ
CAP.3 PIEŢELE DE CAPITAL ÎN ECONOMIILE EMERGENTE ŞI ÎN TRANZIŢIE
   1. SISTEME FINANCIARE ALE ECONOMIILOR ALE ECONOMIILOR ÎN TRANZIŢIE
3.1.1 APARIŢIA PIEŢELOR DE CAPITAL
3.1.2 TRĂSĂTURI SPECIFICE ACESTOR PIEŢE
3.1.3 DETERMINANTE ALE DEZVOLTĂRII PIEŢELOR DE CAPITAL
3.2 PERSPECTIVELE  PIEŢELOR  DE  CAPITAL  DIN  ECONOMIILE  EMERGENTE  ŞI  ÎN
TRANZIŢIE
3.2.1 FINANŢAREA PRIN INTERMEDIUL PIEŢELOR DE CAPITAL
3.2.2 SCENARII ALE DEZVOLTĂRII PIEŢELOR DE CAPITAL
3.2.3 MIGRAREA CAPITALULUI DINSPRE  ECONOMIILE  EMERGENTE  ŞI  ÎN  TRANZIŢIE
CĂTRE PIEŢELE INTERNAŢIONALE
CAP.4. PIAŢA DE CAPITAL DIN ROMÂNIA
      4.1.MEDIUL DE AFACERI
4.1.1SISTEMUL GUVERNANŢEI CORPORATIVE ÎN ROMÂNIA
     2. ELEMENTE POZITIVE ŞI NEGATIVE ALE  NOII  LEGISLAŢII  REFERITOARE  LA
        PIEŢELE DE CAPITAL
4.2. PARTICIPANŢII PE PIAŢA DE CAPITAL
4.2.1. FONDURI DE INVESTIŢII, FONDURI MUTUALE, FONDURI DE PENSII
4.2.2. NECESITATEA REFORMĂRII SISTEMULUI DE PENSII
4.2.3. CADRUL ECONOMIC GENERAL ŞI PERFORMANŢELE PIEŢEI DE CAPITAL ÎN 2007
Pagini 114

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu