Globalizarea pe piata internationala de capital

                                   Cuprins
Cuprins     1
Introducere 2
CAPITOLUL I 5
Piaţa internaţională de capital   5
  1.1.GENERALITATI     5
  1.2.PIAŢA CAPITALURILOR ( PIAŢA FINANCIARĂ)      6
   1.2.1.Conţinutul şi formele pieţei  6
   1.2.2.Instituţii ale pieţei capitalurilor      12
   1.2.3.Modalităţi de finanţare a achiziţilor    14
   1.2.4.Măsuri defensive împotriva ofertelor ostile   17
   1.2.5.Fazele (etapele) procesului de acordare a creditelor     18
   1.2.6.Categorii de achiziţii  22
   1.2.7.Principiile activităţii de creditare     23
   1.2.8.Creditele pe piaţa de CAPITAL 23
   1.2.9.Categorii de credite folosite în economie     25
   1.2.10.Tipologia creditelor   27
  1.3. Bursa - elemente definitorii    28
  1.4. Piaţa financiară şi bursa  33
  1 .5.Structura pieţei financiare     38
CAPITOLUL II     43
GLOBALIZAREA     43
  2.1.Fenomenul globalizarii prin prisma geopoliticului 43
  2.2.Comertul si fata reala a globalizarii  47
CAPITOLUL III    53
IMPACTUL GLOBALIZARII ASUPRA PIETELOR FINANCIARE  53
  3.1.GENERALITATI     53
  3.2.Globalizarea pietelor financiare 54
Bibliografie     57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu