Globalizarea si impactul asupra vietii economice

Cuprins
Introducere.................................................................
.....................................................................4
Cap. 1.     Definirea conceptuala a procesului de
globalizare……..………………..................6
1.1.   Globalizare – concept………………………………………………………………….........6
1.2.   Incursiune în istoria globalizării………………………………………………………….…7
1.3.   Forme ale
globalizării................................................................
...........................................10
1.4.   Factorii
globalizării................................................................
...............................................12
1.5.   Premisele globalizării, argumente pro şi
contra....................................................................13
Cap 2.    Globalizarea comerţului internaţional………………………………………………16
2.1.     Tendinţe actuale în comerţul internaţional…………………………………………...…..16
           2.1.1.  Evoluţia schimburilor comerciale
internaţionale…………………………… ……16
           2.1.2.  Factorii de influenţa ai evoluţiei comerţului
internaţional în contextul actual........20
           2.1.3.  Gradul de deschidere al
pietelor....................................................................
..........25
2.2.       Aspecte   controversate   în   nouă   structură   a    comerţului
internaţional...................................28
2.3.                               Globalizarea                           şi
OMC.........................................................................
.................................29
Cap         3.            Globalizarea         investiţiilor         străine
directe....................................................................3
5
     3.1.         Investiţiile     străine     directe      în      economia
contemporană………………………………...…35
            3.1.1.   Incursiune  în  istoria  recentă  a  internaţionale  de
capital(1980-2008)………...…..35
             3.1.2.  Societăţile  transnaţionale  că  principala   sursă   a
fluxurilor                                                    investiţionale
internaţionale………………………….…………………………...…………..................37
 3.2.     Globalizarea  şi  rolul  companiilor  transnaţionale  în  evoluţia
investiţiilor străine
                      directe…………………………………………………………………………………            ..39
        3.2.1.  Companiile  transnaţionale  în  procesul  de  globalizare  a
      economiei                    contemporane…………………………………………………………………….39
                        3.2.2.              Istoricul            companiilor
      transnaţionale……………………………………………..40
            3.2.3.   Rolul  companiilor  transnaţionale  în  globalizare  şi
redistribuirea                         factorilor                         de
producţie…..................................................................
.....................................................41
3.3.              Investiţiile         străine          directe           şi
globalizarea………………………………………………..43
3.4.        Fluxurile   de   investiţii    străine    directe    la    nivel
global………………………………..……45
Cap 4.   Globalizarea pieţelor financiare internaţionale……………………………………..48
4.1.      Piaţa financiară internaţională – parte componentă a procesului
de globalizare………...48      4.1.1.     Factori ai globalizării
financiare…………………………………........................50
4.2.      Tendinţe privind globalizarea Sistemului Bancar Internaţional
………………….......…51
            4.2.1    Internaţionalizare şi concentrare
bancară………………………………………...51
            4.2.2.   Băncile multinaţionale…………………………………………………………...52
4.3.      Crizele financiare din anii `90………………………………………………………........54
4.4.      Criza financiară actuala ……………………………………………………………....….55
4.5.       Fondul Monetar Internaţional în contextul globalizării
financiare ..................................59
Cap 5 – Studiul de caz – Globalizarea în România…………………………………...……...62
5.1.  Condiţiile în care România trebuie să facă faţă
globalizării…………………......…………62
5.2.  Impactul globalizării asupra comerţului exterior al României (1997-
2007)……………….64
       5.2.1.  Comerţul în România în perioada 1997-
      2004………………......………………..64
               5.2.2     Comerţul   în    România    în    perioada    2005-
2007.......................................................67
5.3.   Impactul  globalizării  asupra  investiţiilor   în   România   (1997-
2008)……………………..…72
              5.3.1.   Evoluţia  fluxurilor  de  ISD   în   perioada   1997-
2002…………………….……...…72
             5.3.2. Evoluţia fluxurilor de  investiţii  străine  directe  în
România                  în                  perioada                  2003-
2006…………………………………………………………….......................................74
                               5.3.3.   Climatul   investiţional   în   anul
2006……………………………….........................76
                  5.3.4.      Climatul      investiţional      în       anul
2007……………………………………………….79
                         5.3.4.1. Rezultatele cercetării statistice  privind
fluxurile de investiţii  străine  în                       România  în  anul
2007……………………………………………………………79
                         5.3.4.2.  Repartizarea ISD pe ţări  de  origine  în
anul 2007……………………....81
                5.3.5.     Investiţiile    străine    directe    în     anul
2008………………………………………......84
5.4.     Impactul    globalizării    asupra    pieţei     financiare     din
România..................................................85
             5.4.1. Globalizarea sistemului bancar…………………………………………………...85
              5.4.2..Principalele  instituţii  bancare  care  activează   în
România  contemporana..............86
             5.4.3. Cum ar putea afecta  criză  economică  actuala  Sistemul
Bancar                                                                   din
România?....................................................................
.......................................................87
               5.4.4.    Condiţiile    FMI    pentru    un    imprumut    de
criză....................…..................................90
                   5.4.4.1.  Adevăratul pericol al împrumutului uriaş de  la
FMI al României…………90
Concluzii...................................................................
....................................................................93
Anexe.......................................................................
......................................................................95
Bibliografie................................................................
...................................................................98

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu