Grupurile de interes economic

                      CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE
                            SECŢIUNEA 1
    GRUPURILE DE SOCIETĂŢI  IMPORTANŢĂ ŞI DIVERSITATE
                  SECŢIUNEA 2 GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC
                     SECŢIUNEA 3 CADRUL JURIDIC NAŢIONAL
                                CAPITOLUL II
                   NOŢIUNEA ŞI CARACTERISTICILE GRUPURILOR
                             DE INTERES ECONOMIC
                   SECŢIUNEA 1 DEFINIŢIE Şl CARACTERISTICI
                           SECŢIUNEA 2 NATURA JURIDICĂ A GRUPURILOR DE
   INTERES ECONOMIC
                          CAPITOLUL III        CONSTITUIREA GRUPURILOR DE
     INTERES ECONOMIC
                        SECŢIUNEA 1 ACTUL CONSTITUTIV
                           SECŢIUNEA 2    FORMALITĂŢILE CONSTITUIRII ŞI
        PUBLICITATEA
                            SECŢIUNEA 3        PERSONALITATEA  JURIDICĂ A
    GRUPURILOR DE INTERES ECONOMIC
                          CAPITOLUL IV             FUNCŢIONAREA GRUPURILOR
    DE INTERES ECONOMIC
                         SECŢIUNEA 1 ADMINISTRATORII
             SECŢIUNEA 2                    SECŢIUNEA 3 ADUNAREA
                          GENERALĂ A MEMBRILOR GIE
                 SECŢIUNEA 4        CONTROLUL GESTIUNII GIE
                           CAPITOLUL V             MODIFICAREA GRUPURILOR DE
     INTERES ECONOMIC
                  SECŢIUNEA 1 ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU
                           SECŢIUNEA 2 FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA GRUPURILOR DE
 INTERES ECONOMIC
                           CAPITOLUL VI              ÎNCETAREA GRUPURILOR DE
       INTERES ECONOMIC
                           SECŢIUNEA 1                           DIZOLVAREA
       GRUPURILOR DE INTERES ECONOMIC
                           SECŢIUNEA 2                  LICHIDAREA
       GRUPURILOR DE INTERES ECONOMIC
                           SECŢIUNEA 3                       INSOLVENTA
       GRUPURILOR DE INTERES ECONOMIC
                                BIBLIOGRAFIE
Pagini 105

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu