Imbunatatirea managementului resurselor umane pe baza perfectionarii activitatii de motivare a personalului

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ a S.C. GENERAL LEASING  S.A.
      1.1. Modul De Constituire Şi Obiectul De Activitate
      1.2. Structura Organizatorică Şi Personalul Societatii
      1.3. Piata Societatii Comerciale
      1.4. Piaţa Concurenţială
      1.5. Situația economico-financiară la 31.12. 2008
CAPITOLUL II  ANALIZA VIABILITATII ECONOMICO- FINANCIARE ȘI  MANAGERIALE  LA
S.C. GENERAL LEASING  S.A.
      2.1. Analiza Viabilității Economico-Financiare Din Perioada 2006-2008
      2.2. Analiza Viabilității Manageriale
      2.3. Determinarea Potentialului De Viabilitate
CAPITOLUL III DIAGNOSTICAREA ACTIVITĂŢII DE MOTIVARE A PERSONALULUI LA  S.C.
GENERAL LEASING  S.A.
CAPITOLUL   IV   RECOMANDĂRI   STRATEGICO-TACTICE   PRIVIND    ÎMBUNĂTĂŢIREA
MANAGEMENTULUI  RESURSELOR  UMANE  LA  S.C.  GENERAL   LEASING   S.A.   PRIN
INTERMEDIUL  PERFECŢIONĂRII ACTIVITĂŢII DE MOTIVARE A PERSONALULUI
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu