Implementarea si aplicarea procedurii de evaluare a perfomantelor profesionale in SC

     Implementarea si aplicarea procedurii de evaluare a performantelor
              profesionale in SC Romanel International Group SA
Capitolul 1. Prezentarea grupului de firme Romanel – Romanel International
Group (RIG)
1.1. Scurt istoric.
1.2. Obiect de activitate
1.3. Structura organizatorica
Capitolul 2. Managementul resurselor umane in RIG
2.1. Organigrama departamentului de resurse umane
2.2. Repartizarea atributiilor si responsabilitatilor specialistilor din
domeniu.
2.3. Obiectivul activitatii de resurse umane a RIG. Strategii, politici
Capitolul 3. Evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor RIG
4.1. Obiectivele evaluarii performantelor
4.2. Stabilirea responsabililor cu evaluarea performantelor
3.3. Programarea activitatilor de implementare a procedurii (Anexa 1-
Diagrama Gantt)
3.4. Criteriile si standardele de performanta
3.5. Informarea angajatilor cu privire la evaluare si agrearea standardelor
de performanta
3. 6. Procesul de evaluare a performantelor
      - inregistrarea incidentelor critice (Anexa 2 – Fisa incidente critice
)
      - evaluarile intermediare (Anexa 3 – Formular de evaluare a
performantelor personalului de conducere; Anexa 4 - Formular de evaluare a
performantelor personalului de executie)
      - evaluarea generala a performantelor (Anexa 4 – Formular de evaluare
generala)
3.7. Verificarea evaluarilor
3.8. Contestarea rezultatelor si solutionarea contestatiilor
3.9. Inregistrarea rezultatelor
4. Concluzii si propuneri de imbunatatire a procesului de evaluare a
performantelor
4.1. Concluzii
4.2. Concluzii de imbunatatire a activitatii de evaluare a performantelor.
Pagini 20

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu