IMPOZITELE PE PROPRIETATE , SURSE ALE FINANTELOR PUBLICE LOCALE

                                   CUPRINS
Cap.1Sistemul fiscal
1.1                  Conceptul                   de                   sistem
fiscal......................................................................
..............3
1.2           Functiile            şi            rolul            sistemului
fiscal......................................................................
..4
1.3                                                                 Politica
fiscala.....................................................................
.................................5
1.4                                                                Prelevări
fiscale.....................................................................
...............................6
Cap.2Caracterizare generală a impozitelor,  structura  veniturilor  bugetare
şi locul impozitelor pe proprietate in sistemul de impozite.
2.1 Caracteristici generale ale impozitelor…………………………............…..…....7
2.2    Locul    impozitelor    pe     proprietate     în     sistemul     de
impozite………............…...…11
2.3                          Structura                           veniturilor
bugetare....................................................................
..........12
2.4   Locul   impozitelor   pe   proprietate   în    structura    resurselor
bugetare……...........…13
Cap.3Cadrul legislativ privind impozitele pe proprietate
3.1 Primele iniţiative legislative…………………………………...........…….....…16
3.2   Reglementări   actuale   generale   în   domeniul    impozitelor    pe
proprietate..............17
3.3  Impozitul  pe  clădiri   ,terenuri,cedare   bunuri,maşini,drepturi   de
autor.................20
Cap.4 Impozitul pe proprietate,sursă a finanţelor publice locale
4.1                Elementele                constitutive                ale
impozitelor...............................................................30
4.2   Analize   metodologice   ale    impozitărilor    pe    categorii    de
impozitare…...........….33
4.3          Etapele          desfăşurării           procesului           de
impozitare…….............................................40
4.4 Impozitul pe avere în alte ţări şi în România………………………...........……42
* Studiu de caz privind declaraţia venitului realizat (formularul 200 anexa
1)......48
                                      Concluzii                           şi
propuneri...................................................................
.................58
                                                                       Anexa
1...........................................................................
...............................63
Bibliografie................................................................
.....................................67

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu