Indicatori financiari in aprecierea performantelor firmei

I Prezentarea societătii……………………………………...........3
I.1 Obiect de activitate. Produse si servicii oferite...................
............4
I.2 Structura activelor.Bilanţul
firmei...............................................6
I.3Evoluţia firmei pe 3
ani..................................................................14
        II .1 Aspecte generale privind performanţa financiară
   II.1. 1 Documentaţia de bază în aprecierea performanţei unei
   firme....................................................................
   ...............................16
      II.1.2  Selecţia indicatorilor de performanţă
        financiară...............28
      II.1.3 Calculul indicatorilor de
performanţă.................................20
       II.2  Evaluarea performanţei cu ajutorul indicatorilor financiari
      II.2.1 Tipuri de indicatori
financiari.............................................24
      II.2.2 Model de stabilire a performanţei a unei
întreprinderi.......22
      II.2.2 Modul de calcul şi semnificaţia indicatorilor
financiari.....35
III. Studiu de caz privind performanţa întreprinderii
III.1 Aprecierea componentei cantitative……………………………….47
      III.1.1 Indicatorii de lichiditate……………………………..…....47
      III.1.2 Indicatori de solvabilitate……………………………...….51
      III.1.3 Indicatori de profitabilitate………………………………54
   III.2 evaluarea componentei calitative……………………………….60
IV. Concluzii………………………………………………………..…………63
VII. Bibliografie………………………………………………..…………….65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu