management bancar - RISCURILE BANCARE

CUPRINS
      CAPITOLUL I
       Sistemul bancar – domeniu specific  de  exercitare  a  managementului
bancar
      CAPITOLUL II
       Riscurile bancare
1.Creditul – concept, trăsături şi condiţii
2.Funcţiile creditului în economie
3.Clasificarea creditelor
4.Rolul calitatii portofoliului de creditare bancara
6.1.Principiile activitatii de creditare
7.Definirea riscurilor bancare
8.Clasificarea riscurilor bancar
9.Identificarea şi evaluarea riscurilor bancare
10.Eliminarea\evitarea riscurilor
11.Finanţarea riscurilor
12. Acoperirea (reţinerea) riscurilor
13.Transferarea riscurilor
14.Analiza şi limitarea riscului
15.Clasificarea operaţiunilor de credit
16.Riscul  bancar  -  factor  primordial  de  decizie  privind  operaţiunile
bancare.
17.Riscul individual de creditare
      CAPITOLUL  III
      Centrala riscurilor bancare (CRB)
Rolul de ofiter de credit
Rolul de administrator de credit
  Rolul de ofiţer de fraude
 Rolul de administrator de fraude
 Rolul de administrator de sit
                                CAPITOLUL IV
               operatiuni bancare privind garantia creditelor
      4.1 Evaluarea riscului în activitatea de creditare
      4.2 Determinarea formelor de garantie a creditelor
      4.3 Garantii reale
      4.4 Garantii personale
      4.5 Alte garantii
      4.6 Asigurarea activelor imprumutatilor
      constituite garantie a creditelor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu