Managementul afacerilor internationale

                                   CUPRINS
Introducere……………………………………………………………………………….2
Capitolul   I   Aspecte   teoretice    privind    tranzacţiile    comerciale
internaţionale…………………………………………………………………………….8
      I.1. Strategia de internaţionalizare a firmei………………………………………..8
      I.2. Forme de internaţionalizare………………………………………………….12
Capitolul II Principii de negociere a unor operaţiuni externe……………………….18
      II.1. Tranzacţia de comerţ  exterior:  definire,  fundamentare,  sfera
afacerilor internaţionale……………………………………………………………………………. 18
      II.2. Natura tranzacţiilor de comerţ exterior……………………………………..22
      II.3. Negocierea comercială internaţională………………………………………27
      II.4. Strategii şi tactici de negociere……………………………………………...34
Capitolul III Modelul general al unui contract de export……………………………46
      III.1. Conţinutul contractului…………………………………………………….46
      III.2. Preţul şi modalităţile de plată………………………………………………51
Capitolul IV Încheierea contractului de export………………………………………57
      IV.1. Tipologia contractelor internaţionale………………………………………57
      IV.2. Faza precontractuală……………………………………………………….59
      IV.3. Finalizarea contractului……………………………………………………62
Capitolul V Derularea contractului de export……………………………………….64
      V.1. Mecanismul derulării………………………………………………………64
      V.2. Expediţia internaţională…………………………………………………….71
      V.3. Formalităţile şi documentele de expediţie………………………………….73
      V.4. Transportul internaţional……………………………………………………75
      V.5. Preţul transportului………………………………………………………….80
      V.6. Documentele de transport…………………………………………………..82
      V.7. Asigurarea mărfurilor în traficul internaţional……………………………...84
      V.8. Formalităţile de asigurare…………………………………………………...89
      V.9. Vămuirea mărfurilor………………………………………………………..90
Concluzii……….………………………………………………………………………..94
Bibliografie…………………………………………………………………………...…95

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu