managementul fondurilor structurale in romania

                                   Cuprins
Introducere 1
Cap. 1 Politica de Coeziune a Uniunii Europene şi Fondurile Structurale   2
  1.1Politica de Coeziune în perioada 2007-2013    2
  1.2 Ce sunt Fondurile Structurale?    2
      a. Fondul European de Dezvoltare Regională    3
      b. Fondul Social European    4
      c. Fondul de Coeziune  4
      d. Fondul European pentru Orientare şi Garantare în Agricultură
      (FEOGA)     4
      e. Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicolă (IFOP)   5
  1.3 Cum sunt gestionate Fondurile Structurale?   6
      1.3.1. De la Bugetul UE la proiecte de finanţare – prezentarea
      mecanismului     6
Cap 2. Fondurile Structurale în România 9
  2.1 Cadrul legislativ de implementare 9
  2.2 Cadrul instituţional de implementare    10
  2.3 Care sunt Programele Operaţionale, ce intervenţii se finanţează şi de
      ce alocări financiare beneficiază România?    13
      2.3.1. Programul Operaţional  Asistenţă Tehnică    14
      2. 3 2 Programul Operaţional Mediu      17
      2.3.3. Programul Operaţional Transport  20
      2.3.4. Programul Operaţional Regional   23
      2.3.5 Program Operaţional Creşterea competitivităţii economice      26
      2.3.6 Program operaţional România–Bulgaria    28
      2.3.7 Program operațional 'Ungaria - România' 31
      2.3.8  Programul Operaţional 'Europa de Sud-Est (ESE)'   33
Cap 3. Analiza critică a acțiunii de atragere și implementare 37
Cap 4  Efectele economice ale atragerii şi implementării Fondurilor
Structurale 42
Concluzii   48
Bibliografie     50
Anexa 1 – Studiu de caz Analiza finanțării S.C. BUILDING INOVA S.R.L
52
Pagini 71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu