Managementul Resurselor si Activitatea Antropica in Exploatarea de la Rosia Montana

CUPRINS
INTRODUCERE
Capitolul 1. Suportul ecologic al zonei Roşia
Montană.............................................................1
      1. Aşezarea localităţii Roşia
         Montană.............................................................
         ............1
      2. Relieful
         ....................................................................
         ...............................................5
      3. Reţeaua
         hidrografică........................................................
         ......................................10
      4. Resursele de
         subsol..............................................................
         ..................................12
Capitolul 2. Resursele naturale în profil
teritorial..................................................................
..16
      2.1. Noţiunea de resursă
naturală....................................................................
.............16
      2.2. Resursele naturale, factor de dezvoltare
economică.............................................19
      2.3. Resursele naturale, mediu înconjurător şi creşterea
economică............................21
      2.4. Impactul antropic ca rezultat al supraexploatării resurselor
naturale....................26
            2.4.1. Poluarea
aerului.....................................................................
.................26
            2.4.2. Poluarea
apei........................................................................
..................27
            2.4.3. Poluarea
solului.....................................................................
.................29
            2.4.4. Degradarea
biodiversităţii.............................................................
.........30
      2.5. Neconcordanţe în cuantificarea fenomenelor economice şi
ecologice.................31
      2.6. Gestionarea ecologică a resurselor – cerinţă a dezvoltării
durabile......................34
Capitolul 3. Eco – economia zonei Roşia
Montană.................................................................40
      3.1. Capitalul antropic al zonei Roşia
Montană...........................................................40
            3.1.1.
Infrastructura..............................................................
............................40
            3.1.2.
Economia....................................................................
............................42
      3.2. Capitalul social, mediul socio –
cultural...............................................................43
            3.2.1. Structura şi dinamica
populaţiei.............................................................43
            3.2.2. Resursele de muncă, ocuparea şi
şomajul..............................................45
            3.2.3. Situaţia mediului
înconjurător................................................................
47
      3.3. Coordonatele planului de exploatare a resurselor subsolului din
      perimetrul Roşia
      Montană................................................................
      .......................................................48
      3.4. Impactul planului de exploatare a resurselor subsolului asupra
      perimetrului Roşia
      Montană................................................................
      .......................................................58
Capitolul 4. Perspectiva dezvoltării economice a zonei Roşia
      Montană.................................67
      4.1. Analiza potenţialului de dezvoltare a  zonei Roşia
      Montană...............................67
      4.2. Turismul rural, ecologic şi cultural – o alternativă de
      dezvoltare a zonei Roşia
      Montană................................................................
      .......................................................75
      4.3. Roşia Montană – model de dezvoltare
      durabilă...................................................82
      4.4.
      Concluzii..............................................................
      .................................................93
BIBLIOGRAFIE................................................................
      ....................................................94
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu