MANAGEMENTUL SITUATIEI FINANCIAR-PATRIMONIALE, CU APLICATII LA SC SRL

Cuprins                       
                               Pag.
Introducere    3
Cap 1     Elemente teoretico-metodologice de management financiar implicate în managementul situaţiei-financiar patrimoniale    7
1.1.    Necesitatea analizei economico-financiare în managementului financiar    7
1.2.    Funcţiile analizei economico–financiare implicate în managementul financiar    14
1.3.    Organizarea şi etapele analizei economico-financiare    19
Cap.2    Impactul elementelor teoretico-metodologice ale managementului financiar în managementul situaţiei financiar-patrimoniale a organizaţiei    24
2.1    Delimitări conceptuale privind managementul situaţiei financiar-patrimoniale şi obiectivele acestuia    24
2.2. Bilanţul patrimonial – sursa informaţională de bază a managementului situaţiei financiar-patrimoniale:    27
2.3. Indicatori ai managementului situaţiei financiar-patrimoniale    33
2.3.1. Patrimoniului net    33
2.3.2. Capitalurile    34
2.3.3.     Corelaţia dintre fondul de rulment, nevoia de fond de rulment şi trezoreria netă    35
2.3.4. Ratele structurii patrimoniale a întreprinderii    39
2.3.4.1. Ratele privind structura activului    39
2.3.4.2. Ratele privind structura pasivului    41
2.3.5.Corelaţia dintre creanţe şi obligaţii    42
2.3.6. Lichiditatea şi solvabilitatea firmei    44
2.3.7. Echilibrul economico-financiar    46
2.3.8. Viteza de rotaţie a activelor circulante    47
2.3.9. Fluxurile de trezorerie    50
Cap. 3     Cercetare ştinţiifică selectivă şi documentară privind realităţiile şi cerinţele în managementul situaţiei financiar-patrimoniale a firmei ACCENT PRODCOM SRL    55
3.1.    Firma ACCENT PRODCOM SRL    55
3.1.1.    Scurt istoric    55
3.1.2    Obiectul de activitate    57
3.1.3    Strategia rezultatului    58
3.1.4    Strategia managementului    60
3.1.5    Profit şi perspective    61
3.2.     Elemente teoretico-metodologice aplicate în managementul situaţiei financiar-patrimoniale a firmei ACCENT PRODCOM SRL.    63
3.2.1.  Analiza patrimoniului net    63
3.2.2.  Analiza capitalurilor    64
3.2.3.     Analiza corelaţiei dintre fondul de rulment, nevoia de fond de rulment şi trezoreria netă    65
3.2.4.     Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii    68
3.2.5. Analiza corelaţiei dintre creanţe şi obligaţii    73
3.2.6.     Analiza lichidităţii şi solvabilităţii firmei    74
3.2.7.     Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante    75
3.2.8.     Analiza fluxurilor de trezorerie (cash-flow) pentru anul 2008    76
Cap 4     Concluzii, opinii, soluţii    78
Bibliografie selectivă    83
Lista figurilor grafice    89

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu