MANGEMENTUL RECOMPENSELOR, COMPONENTA DE BAZA A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

 MANAGEMENTUL RECOMPENSELOR, COMPONENTĂ DE BAZĂ A MANAGEMENTULUI RESURSELOR
                                    UMANE
                                   CUPRINS
Introducere.................................................................
..........................1
CAPITOLUL I. Elemente de bază privind managementul resurselor umane
     1.1. Resursele umane, principala resursă a
firmei............................................3
     1.2. Conceptul de management al resurselor
umane........................................9
     1.3. Conţinutul actual al funcţiei de personal în concepţia
managementului
            resurselor
umane.......................................................................
...............15
     1.4. Compartimentul de resurse umane şi rolul acestuia în cadrul
firmei......19
CAPITOLUL II. Conţinutul şi structura managementului recompenselor
     2.1. Conceptul de management al
recompenselor..........................................25
     2.2. Componentele sistemului de
recompense...............................................32
     2.3. Eficienţa economică şi echitatea
recompensării......................................45
CAPITOLUL III. Managementul recompenselor la S. C. AUTOMOBILE DACIA S.A.
     3.1. Prezentarea generală a S.C. AUTOMOBILE DACIA
S.A.....................50
     3.2. Cadrul în care se dezvoltă sistemul recompenselor la S.C.
            AUTOMOBILE DACIA
S.A..................................................................57
     3.3. Mărimea si structura sistemului de recompensare a resurselor
umane la
            S.C. AUTOMOBILE DACIA
S.A..........................................................66
CAPITOLUL IV. Concluzii şi
propuneri..........................................79
Bibliografie................................................................
.........................85
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu