Mentinerea echilibrului economico-financiar

                                 CAPITOLUL 1
                     ECHILIBRUL FINANCIAR  MICROECONOMIC
           1.1. Fundamentele echilibrului financiar microeconomic
 1.2. Modalităţi de abordare a echilibrului financiar la nivel microeconomic
          1.3. Asigurarea echilibrului financiar al întreprinderii
   1.4. Bugetul de trezorerie – instrument de planificare al echilibrului
     1.4.1. Credite de trezorerie – modalitatea operativă de acoperire a
                       dezechilibrului întreprinderii
         1.4.2. Modalităţi de plasament a excedentului de trezorerie
    1.5. Determinarea și finanțarea nevoii de fond de rulment –  condiţii
                    ale asigurării echilibrului financiar
                 1.5.1. Finanţarea nevoii de fond de rulment
   1.5.2.  Finanţarea nevoilor permanente de active circulante. Fondul de
                                   rulment
         1.5.3.  Finanţarea nevoilor temporare de active circulante
                 1.5.4. Finanţări nebancare pe termen scurt
  1.6. Corelaţia dintre necesarul de fond de rulment și fondul de rulment.
                        Determinarea trezoreriei nete
                                 CAPITOLUL 2
             STUDIU PRIVIND ASIGURAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR LA
                         S.C. ALMO CONSTRUCT S.R.L.
         2.1. Prezentarea generală a S.C. Almo Construct S.R.L. DEVA
             2.1.1. Istoricul firmei  S.C. Almo Construct S.R.L.
                       2.1.2. Structura organizatorică
          2.1.3. Activitatea de exploatare și prelucrare a lemnului
                   2.1.4. Mediul comercial și concurențial
       2.2. Analiza economico-financiară a S.C. Almo Construct S.R.L.
                                  CONCLUZII

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu