METODE DE SELECTIE SI RECRUTARE

CUPRINS
INTRODUCERE ..................................................................................................................
CAPITOLUL I  Recrutarea şi selecţia personalului .........................................................
1.1. Stabilirea nevoii de recrutare a personalului...........………...........
1.1.1. Recrutarea - activitate de bază a procesului de asigurare cu   
          personal ……………….......................................…………………
1.1.2. Surse şi metode de recrutare ……………………………………
1.1.3. Strategii de recrutare a resurselor umane ………………….......
1.2. Selecţia resurselor umane …………………………………………........
1.2.1. Procesul de selecţie a resurselor umane  ………………………...
1.2.2. Criterii şi metode de selecţie ………………………………..........
1.2.3. Testele utilizate pentru selecţia resurselor umane ………….......
CAPITOLUL II.  Prezentarea societăţii comerciale AIG Life Romania S.A. ….......
2.1. Istoricul firmei AIG Life în Romania  …………………………..……....
2.2. Oferta de servicii şi produse      …………………………….……….....
2.3. Organizarea şi managementul firmei  ……………………………..……
2.4.Resurse umane  ………………………………………….…………..…....   
CAPITOLUL III. Asigurarea nevoilor de personal la AIG Life  ……………….......
3.1. Cariera consultantului la AIG Life  …………………….…….…………
3.2. Factori care afectează nevoia de personal  ………….…………….….....
3.3. Strategii şi metode de recrutare folosite  …..……………………………
3.4. Selecţia resurselor umane  ……………………………………………......
3.5. Alte aspecte ale gestiunii resurselor umane  …………………...
CONCLUZII ŞI APRECIERI ...................................................................
BIBLIOGRAFIE ................................................................................
46 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu