METODOLOGIA ELABORARII SI ANALIZEI BLANTUL CONTABIL

CUPRINS
|CAPITOLUL 1                                                            | |    |
|                                                                       | |    |
|OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SOCIETĂŢII        | |    |
|COMERCIALE “EUROPA” S.R.L.                                             | |    |
|                                                                       | |    |
|1.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII “EUROPA” S.R.L.              | |1   |
|                                                                       | |    |
|1.2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A FIRMEI                                 | |2   |
|1.2.1. Structura organizatorică operaţională                           | |3   |
|1.2.2. Structura organizatorică funcţională                            | |5   |
|                                                                       | |    |
|1.3. STRATEGII DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂŢII S.C. “EUROPA” S.R.L.        | |11  |
|                                                                       | |    |
|CAPITOLUL 2                                                            | |    |
|                                                                       | |    |
|METODOLOGIA DE ELABORARE A BILANŢULUI CONTABIL                         | |    |
|                                                                       | |    |
|2.1. PREZENTAREA STRUCTURII ŞI A COMPONENTELOR BILANŢULUI              | |16  |
|2.1.1. Bilanţul propriu-zis                                            | |16  |
|2.1.2. Contul de profit şi pierdere (contul de rezultate)              | |26  |
|2.1.3. Anexa la bilanţ                                                 | |28  |
|2.1.4. Raportul de gestiune                                            | |29  |
|                                                                       | |    |
|2.2. LUCRĂRI PRELIMINARE INTOCMIRII BILANŢULUI  CONTABIL               | |30  |
|2.2.1. Stabilirea balanţei conturilor înainte de inventariere          | |30  |
|2.2.2. Inventarierea patrimoniului                                     | |31  |
|2.2.3. Regularizarea, rectificarea şi delimitarea operaţiunilor        | |33  |
|economice                                                              | |    |
|2.2.3.1. Compensarea plusurilor şi minusurilor de inventar             | |33  |
|2.2.3.2. Acordarea perisabilităţilor                                   | |35  |
|2.2.3.3. Regularizarea amortizării                                     | |36  |
|2.2.3.4. Contabilizarea provizioanelor pentru clienţi incerţi          | |36  |
|2.2.3.5. Contabilizarea provizioanelor pentru diferenţe de curs valutar| |37  |
|2.2.3.6. Contabilitatea provizioanelor pentru garanţi acordate         | |37  |
|clienţilor                                                             | |    |
|2.2.3.7. Delimitarea în timp a cheltuielilor şi veniturilor            | |37  |
|2.2.4. Balanţa conturilor după inventariere                            | |38  |
|2.2.5. Determinarea rezultatului exerciţiului şi repartizarea          | |38  |
|profilului sau acoperirea pierderii                                    | |    |
|2.2.6. Întocmirea bilanţului contabil                                  | |39  |
|2.2.7. Verificarea şi certificarea bilanţului contabil                 | |41  |
|                                                                       | |    |
|CAPITOLUL 3                                                            | |    |
|                                                                       | |    |
|PRINCIPIILE, TEORIILE ŞI TIPOLOGIA BILANŢULUI CONTABIL                 | |    |
|                                                                       | |    |
|3.1. PRINCIPIILE CONTABILE CARE STAU LA BAZA ÎNTOCMIRII BILANŢULUI     | |44  |
|CONTABIL                                                               | |    |
|                                                                       | |    |
|3.2.PRINCIPALELE TIPURI DE BILANŢ LA NIVEL MICROECONOMIC               | |46  |
|3.2.1. Bilanţul de lichidare                                           | |47  |
|3.2.2. Bilanţul de fuziune                                             | |48  |
|3.2.3. Bilanţul consolidat                                             | |49  |
|                                                                       | |    |
|3.3. PRINCIPALELE TEORII BILANŢIERE                                    | |51  |
|3.3.1. Teoria statică a bilanţului                                     | |52  |
|3.3.2. Teoria dinamică a bilanţului                                    | |54  |
|3.3.3. Teoria eudinamică a bilanţului                                  | |56  |
|3.3.4. Teoria organică a bilanţului                                    | |56  |
|3.3.5. Teoria nominalistă a bilanţului                                 | |57  |
|3.3.6. Alte teorii bilanţiere                                          | |58  |
|                                                                       | |    |
|CAPITOLUL 4                                                            | |    |
|                                                                       | |    |
|ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIAR-PATRIMONIALE PE BAZA BILANŢULUI CONTABIL   | |    |
|                                                                       | |    |
|4.1. ROLUL ŞI OBIECTIVELE ANALIZEI SITUAŢIEI FINANCIARE A FIRMEI       | |62  |
|                                                                       | |    |
|4.2. ANALIZA MIJLOACELOR ECONOMICE DIN PATRIMONIUL INTRPINDERII        | |63  |
|                                                                       | |    |
|4.3. ANALIZA PATRIMONIULUI FIRMEI                                      | |65  |
|4.3.1. Analiza situaţiei generale a patrimoniului pe baza structurii   | |66  |
|activului şi pasivului bilanţului întreprinderii                       | |    |
|4.3.2. Analiza patrimoniului net şi a surselor de finanţare            | |68  |
|                                                                       | |    |
|4.4. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR                                    | |68  |
|4.4.1. Analiza corelaţiei fond de rulment – nevoia de fond de rulment –| |69  |
|trezoreria netă                                                        | |    |
|4.4.2. Analiza corelaţiei creanţe - datorii                            | |70  |
|                                                                       | |    |
|4.5. ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE PRIN METODA SCORURILOR               | |72  |
|                                                                       | |    |
|4.6. ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A ACTIVELOR CIRCULANTE                 | |73  |
|                                                                       | |    |
|4.7. ANALIZA GRADULUI DE ÎNDATORARE A FIRMEI                           | |76  |
|                                                                       | |    |
|4.8. ANALIZA RENTABILITĂŢII ÎNTREPRINDERII                             | |77  |
|4.8.1. Analiza pe baza contului de „Profit şi pierdere”                | |77  |
|4.8.2. Analiza pe baza soldurilor intermediare de gestiune             | |78  |
|                                                                       | |    |
|CAPITOLUL 5                                                            | |    |
|                                                                       | |    |
|PROIECTAREA GENERALA A NOULUI SISTEM.                                  | |    |
|                                                                       | |82  |
|5.1. PROIECTAREA BAZEI INFORMATIONALE DE INTRARE                       | |    |
|                                                                       | |85  |
|                                                                       | |    |
|5.2. CODIFICAREA ATRIBUTELOR BAZEI INFORMATIONALE                      | |94  |
|                                                                       | |    |
|PROIECTAREA DE DETALIU                                                 | |95  |
|                                                                       | |    |
|PROIECTAREA APLICATIEI                                                 | |97  |
|                                                                       | |    |
|MODUL DE UTILIZARE AL APLICATIEI                                       | |    |
|CAPITOLUL 6                                                            | |    |
|                                                                       | |    |
|OPINII ŞI PROPUNERI PRIVIND OPTIMIZAREA BILANŢULUI CONTABIL            | |    |
|                                                                       | |    |
|6.1. ASPECTE POZITIVE ŞI NEGATIVE ALE ACTIVITĂŢII S.C. EUROPA          | |100 |
|                                                                       | |    |
|6.2. COORDONATE PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ELABORĂRII BILANŢULUI ŞI A       | |102 |
|VERIFICĂRII INFORMAŢIEI BILANŢIERE                                     | |    |
|                                                                       | |    |
|BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ                                                 | |106 |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu