Misiunea de audit public intern in cadrul Regionalei CF Galati

                                  CUPRINS :
I N T R O D U C E R E  4
Capitolul I
                                  Auditul intern si auditul public intern
7
1.1 Auditul intern - istoric, concept, caracteristici   7
1.2  Auditul public intern - evoluţia şi organizarea în România    11
  1.2.1 Organizarea auditului public intern  12
  1.2.1 Tipuri de auditul public intern 13
1.3 Standardele, carta, codul etic în auditul intern    13
Capitolul II
                           Activitatea de audit public în cadrul Regionalei
C.F. Galaţi 19
2.1 Prezentarea Regionalei C.F.  Galaţi      19
  2.1.1 Istoricul si organizarea Regionalei CFR  Galaţi 19
  2.1.2 Biroul de audit public intern al Regionalei CFR Galaţi     22
2.2 Metodologia de aplicare a auditului public intern   24
  2.2.1 Pregătirea misiunii de audit public intern 24
  2.2.2 Intervenţia la faţa locului(munca de teren)     33
  2.2.3 Raportul de audit public intern 39
  2.2.4 Urmărirea recomandărilor  42
Capitolul III
                                                Studiu de caz-Derularea
unei misiuni de audit public intern în cadrul Regionalei C.F. Galaţi    42
Capitolul IV
                                           Raport de audit intern  70
BIBLIOGRAFIE     78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu