MIXUL DE MARKETING AL FIRMEI - LANSAREA PRODUSULUI

CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................
..................................pag.   4
CAPITOLUL I – PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. CHIMCOMPLEX
S.A. BORZEŞTI
1.1.           Istoricul           S.C.           CHIMCOMPLEX           S.A.
BORZEŞTI...........................................pag.   5
1.2.        Analiza         mediului         de         marketing         al
firmei...........................................................pag.   6
   1.                                                                 Mediul
      extern.................................................................
      ...............................pag.   9
   2.                                                                 Mediul
      intern.................................................................
      ................................pag. 14
CAPITOLUL II – COMPONENTELE MIXULUI DE MARKETING
2.1.      Aspecte      teoretice       legate       de       mix-ul       de
marketing...............................................pag. 15
2.2. Politica de produs. Prezentarea produselor S.C. CHIMCOMPLEX
S.A.
Borzeşti....................................................................
..........................................pag. 17
2.3.     Politica     de     preţ     la     S.C.      CHIMCOMPLEX      S.A.
Borzeşti....................................pag. 25
2.4.   Politica   de   distribuţie   în   cadrul   S.C.   CHIMCOMPLEX   S.A.
Borzeşti...............pag. 29
2.5.    Politica    de    promovare    la     S.C.     CHIMCOMPLEX      S.A.
Borzeşti........................pag. 34
CAPITOLUL III  –  STUDIU  DE  CAZ  -  MIXUL  DE  MARKETING  PENTRU  LANSAREA
PRODUSLUI “CLORURA DE CALCIU” LA S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEŞTI
3.1.                   Analiza                    celor                    4
P...........................................................................
.......................pag. 48
   3.1.1.                            Politica                             de
produs......................................................................
..................pag. 48
   3.1.2.                            Politica                             de
preţ........................................................................
.....................pag. 55
   3.1.3.                            Politica                             de
distribuţie.................................................................
..................pag. 55
   3.1.4.                            Politica                             de
promovare...................................................................
...............pag. 56
3.2.                   Analiza                    celor                    4
C...........................................................................
.......................pag. 57
   3.2.1.                                                            Clienţi
industriali.................................................................
........................pag. 58
   3.2.2.                 Costul                 suportat                 de
cumpărători.................................................................
...pag. 58
   3.2.3.                                                        Comoditatea
achiziţiei..................................................................
...............pag. 59
   3.2.4.
Comunicare..................................................................
................................pag. 60
CONCLUZII ŞI PROPUNERI PRIVIND LANSAREA PRODUSULUI “CLORURA  DE  CALCIU”  LA
S.C.  CHIMCOMPLEX  S.A.  BORZEŞTI.......................................pag.
61
BIBLIOGRAFIE
SELECTIVĂ...................................................................
..............pag. 67

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu