mixul de marketing la SC

49 pagini
INTRODUCERE
Multă vreme în trecut, vânzătorul, cumpărătorul şi marfa se aflau într-o strânsă şi directă legătură. Vânzătorul descria şi prezenta mărfurile sale, cumpărătorul le vedea, punea mâna pe ele, le pipăia şi le încerca cu toate mijloacele senzoriale de care dispunea.
Prin dezvoltarea pieţei, legăturile directe dintre cumpărător, vânzător şi marfă s-au dislocat şi separat, au apărut intermediarii, s-a intensificat concurenţa prin apariţia unor noi producători, vânzători cu oferte mult mai tentante iar gusturile cumpărătorilor au devenit din ce în ce mai exigente.
În condiţiile sporirii şi diversificării bunurilor şi serviciilor destinate satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale populaţiei, ca şi ale celor destinate consumului productiv, problemele legate de informarea consumatorilor au devenit din ce în ce mai dificile.
În prezent, consumatorului îi este destul de greu să afle singur ce fel de mărfuri se găsesc pe piaţă, unde şi când le poate procura şi dacă răspund cerinţelor lui, împrejurări care impun asigurarea unor comunicaţii permanente între ofertanţi şi consumatori.
Informarea consumatorilor asupra produselor oferite spre vânzare, lămurirea susţinută a acestora şi stimularea cererii de consum s-au impus şi în economia de piaţă, în condiţiile creşterii neîntrerupte a producţiei şi circulaţiei mărfurilor. Acţionând în acest sens, unităţile economice asigură, pe de o parte, o sporire a eficienţei activităţii lor prin creşterea volumului de desfacere a mărfurilor, a beneficiilor, a vitezei de circulaţie a mărfurilor, etc., iar pe de altă parte asigură informarea, educarea şi convingerea consumatorilor potenţiali în legătură cu bunurile şi serviciile oferite spre vânzare.
Activitatea de informare şi stimulare a consumatorilor se bazează pe un sistem de mijloace de comunicaţie menit să prezinte o întreprindere, produsele şi serviciile sale în scopul promovării acestora, respectiv a provocării unor modificări favorabile  în mentalitatea şi obiceiurile cumpărătorilor potenţiali şi implicit o sporire a desfacerilor de mărfuri.
Ca receptor de informaţii, firma trebuie să acorde maximă atenţie atât situaţiilor în care imaginea sa şi a produselor sale se bucură de aprecierile consumatorilor, sau ale firmelor partenere, dar mai ales celor în care se înregistrează o diminuare a prestigiului său pe piaţă. În acest caz, informaţiile culese trebuie să servească elaborării unor măsuri care să contribuie la redobândirea unor poziţii mai bune în cadrul mediului în care firma acţionează.
Această lucrare îşi propune prezentarea modalităţilor prin care o firmă îşi poate informa cumpărătorii despre produsele şi serviciile oferite de aceasta, tehnicile de promovare a vânzărilor sunt necesare dacă nu indispensabile pentru un hypermarket, întrucât cumpărătorul se poate duce oricând la concurenţa care îl aşteaptă cu braţele deschise.
Prin promovare se urmăreşte informarea cumpărătorilor despre produsele oferite, atragerea acestora la cumpărare şi menţinerea lor pentru că de aceştia depinde succesul afacerii.
În CAPITOLUL I am făcut o scurtă descriere a celor 4P ai mixului de marketing, respectiv a produsului, preţului, plasamentului şi promovării. Aceste patru elemente variabile constituie mijloacele de lucru ale conducerii de marketing, folosite în vederea adaptării întreprinderii la posibilităţile şi limitele impuse de mediu, astfel în cadrul politicii de produs am prezentat elementele de identificare a produselor şi ciclul de viaţă al acestora, în politica de plasament am inclus dimensiunile şi formele canalului de distribuţie şi strategiile de distribuţie a mărfurilor, în cadrul politicii de preţ am prezentat criteriile de clasificare a preţurilor şi strategiile de stabilire a acestora, în cadrul politicii promoţionale am rezumat structura activităţii promoţionale şi strategiile avute în vedere pentru promovarea produselor.
Reuşita implementării unui program de marketing depinde în mare  măsură de îmbinarea armonioasă a celor 4 variabile fundamentale ale mixului de marketing, însă mai există şi o serie de alţi factori care contribuie la atingerea obiectivelor firmei.
CAPITOLUL AL II- LEA, Politica de promovare şi comunicare a firmei, prezintă mai detaliat elementele componente ale politicii de promovare, respectiv publicitatea, promovarea vânzărilor, relaţiile publice, marketingul direct, forţa de vânzare, manifestările promoţionale şi rolul acestora în îndeplinirea cu succes a planurilor firmei.
Politica de promovare reprezintă un element important al politicii globale de marketing a întreprinderii. În prezent, nu mai este suficient să produci sau să vinzi; produsul trebuie să fie cunoscut de consumatori şi să aibă o bună imagine în rândul acestora, existenţa şi dezvoltarea firmei aflându-se într-o strânsă relaţie cu performanţa activităţii promoţionale desfăşurate. De asemenea, prin utilizarea mijloacelor specifice promovării enumerate mai sus, promovarea poate contribui la modificarea percepţiilor, atitudinilor, sentimentelor, opiniilor consumatorilor.
CAPITOLUL AL III- LEA este o prezentare a companiei Eltra Logis SRL Piteşti, a produselor sale, a sistemului de management  şi a serviciilor oferite de acesta pentru a fi mai aproape de clienţii săi.
CAPITOLUL al IV-lea prezintă o analiză a tehnicilor de promovare a vânzărilor folosite de Eltra Logis.
Concluzii
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu