Modelul econometric pentru masa monetara

CUPRINS
Introducere    3
1. Ipoteze fundamentale    8
2. Determinarea estimatorilor de regresie liniară prin metoda celor mai mici pătrate    9
3. Testarea validităţii modelului    10
3.1. Testarea validităţii modelului de regresie folosind metoda descompunerii varianţei    10
3.2. Calcularea coeficientului de corelaţie R2, a coeficientului de corelaţie corectat şi testarea reprezentativităţii lui    12
3.3. Teste şi regiuni de încredere    14
3.3.1.Testarea validităţii estimaţiei coeficienţilor    14
3.3.2. Intervale de încredere pentru coeficienţi    16
3.4. Testarea ipotezelor fundamentale referitoare la variabila aleatoare ε    16
3.4.2. Ipoteza independenţei valorilor variabilei reziduale εt    18
3.4.3.Testarea normalităţii distribuţiei variabilei  aleatoare ε    19
4. Previziunea variabilei y    20
Bibliografie    20

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu