Modificari comportamentale induse de reclama TV

                                   CUPRINS
                     Introducere .   .   .   .   .   .  .   .   .    .    .
             .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .  .  .   .   .  4
                  I. Publicitate şi reclamă . .  . .   .   .    .    .    .
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .6
                     I.1. Publicitate .    .   .   .  .   .   .   .   .   .
               .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .6
                             I.1.1.  Generalităţi,  definiţii,  tipuri   de
             publicitate .    .   .  .   .   .   .   .   .6
                          I.1.2. Scurt istoric .   .   .   .    .    .    .
             .   .   .   .   .   .      .   .   .   .   .  .  .  8
                             I.1.3.  Rol  în  economia  de  piaţă,  valoare
             economică şi socială . .   .   . 9
                          I.1.4. Comunicare publicitară .   .   .    .    .
             .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . 12
                          I.1.5. Teorii şi metode  în  studiul  comunicării
             publicitare.   .   .   .   . 13
                     I.2. Reclama. Elementele reclamei. Reclama TV.   .   .
               .   .   .   .   .   .   . 17
                            I.2.1. Generalităţi, definiţii.   .   .   .   .
               .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 17
                            I.2.2. Elementele reclamei.   .    .    .     .
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .18
                               I.2.2.1. Platforma şi  metoda  de  abordare.
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .18
                               I.2.2.2. Titlul.   .   .   .   .   .   .   .
               .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   . 19
                               I.2.2.3. Sloganul.   .   .   .   .    .    .
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .20
                               I.2.2.4. Textul informativ.   .   .   .    .
              .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .20
                               I.2.2.5. Marca.   .   .   .   .   .   .    .
              .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .21
                               I.2.2.6. Logo-ul.   .   .   .   .    .     .
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .21
                               I.2.2.7. Ilustraţia.   .   .   .   .   .   .
               .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .21
                               I.2.2.8. Sunetul.   .   .   .   . .   .    .
              .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .23
                               I.2.2.9. Mişcarea în reclamă.    .    .    .
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .23
                            I.2.3. Funcţiile reclamei.   .   .   .   .    .
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  23
                            I.2.4. Strategii de reclamă.   .     .   .    .
              .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .23
                            I.2.13. Reclama de televiziune.   .  .   .    .
              .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .24
             II. Elemente de psihologia reclamei.   .     .   .   .   .   .
               .   .   .   .   .   .   .   .   .   26
                            II.1. Modelul general al  consumatorului.    ..
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .26
                            II.2. Percepţia.   .   .   .   .    .    .    .
             .   .   .      .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   .29
                            II.3. Emoţia consumatorului.   .    .    .    .
             .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   31
                            II.4. Motivaţia consumatorului.   .   .   .   .
                  .   .   .   .   .   .   .   .   .   33
                            II.5. Intenţia şi comportamentul de  cumpărare.
             .   .   .   .   .   .   .   .   35
             III. Distorsiuni şi manipulare  comportamentală  prin  mesajul
             publicitar.  .   .   38
                           III.1. Delimitări conceptuale.   .   .    .    .
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   38
                           III.2. Tipologia manipulării .   .    .   .    .
              .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  40
                           III.3. Factori în manipulare. .   ..   .   .   .
               .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  42
                               III.3.1. Factorii culturali.    .     .    .
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 43
                                   III.3.1.1. Factorii sociali.   .   .   .
               .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  44
                                   III.3.1.2.Factorii personali   .   .   .
             .  .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   46
                               III.3.2. Factorii psihologici    .    .    .
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .    .47
                               III.3.3. Factorii situaţionali   .    .    .
             .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . 49
                           III.4. Persuasiunea reclamei   .   .   .   .   .
               .   .   .   .      .   .   .   .   .    . 50
             IV. Metodologia cercetării.   .   .   .   .   .    .    .    .
             .   .   .   .   .    .   .   .   .  .  .   . 53
                            IV.1.  Despre  activitatea  de   cercetare   în
             psihologia consumatorului..  53
                           IV.2. Scopul prezentei lucrări     .      .    .
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   56
                               IV.2.1. Obiective .   .   .   .   .   .    .
              .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .  56
                               IV.2.2. Ipoteze .   .    .   .   .    .    .
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .57
                               IV.2.3. Eşantion .   .  .   .    .    .    .
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .58
                               IV.2.4. Instrumente de lucru .   .     .   .
               .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    64
                       IV.2.5. Procedură de lucru.  .   .    .   .   .    .
              .   .   .   .   .   .   .   .   .  70
             V. Analiza datelor .   .   .   .   .   .   .   .   .    .    .
             .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   .   .  72
             VI. Concluzii .   .   .   .   .   .   .   .   .    .    .    .
             .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   .   .   .   .  88
                   Bibliografie    .    .   .    .    .    .    .    .    .
                .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     91
                 Anexa Chestionar A
                 Anexa Chestionar Eysenck

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu