Monografie Piraeus Bank Romania

1. Prezentare Piraeus Bank România. Istoric și evoluție 4
1.1. Scurtă prezentare evolutivă a Piraeus Bank 4
1.2. Prezentare Piraeus Bank România 5
1.3. Cadrul legal al înființării 6
1.4. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 7
1.5. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare 7
1.6. Cadrul legislativ general specific 15
1.7. Organismele de control și reglementare 18
1.7.1. Politica Piraeus Bank România privind Controlul Intern 18
1.7.2. Evaluarea sistemului de control intern propriu 19
1.7.3. Politica Piraeus Bank România privind activitatea de Audit intern 20
1.7.4. Comunicările și rapoartele Auditului Intern 21
1.7.5. Procesul de urmărire a implementării recomandărilor Auditului Intern 21
2. Organizarea societății bancare. Sistemul informaţional bancar 21
2.1. Organizarea societății bancare 21
2.1.2. Organizarea Sucursalei Iaşi Păcurari 23
2.2 Sistemul informaţional bancar și automatizarea operaţiunilor bancare 24
2.2.1. Programe informatice utilizate la Banca Piraeus 26
3. Conturile Bancare 28
3.1 Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 28
3.2. Deschiderea conturilor bancare 28
3.3. Categorii de conturi bancare 30
3.4. Operațiuni curente și operațiuni speciale 35
3.4.1 Plăți și încasări în valută 35
3.5 Operațiuni prin conturi 38
3.6. Alte operațiuni de casă 43
3.7. Incidente în funcționarea conturilor bancare 46
3.8. Închiderea conturilor bancare 47
3.8.1. Închiderea contului curent 48
3.8.2 Închiderea contului de economii 49
4. Plasamentele bancare și non-bancare 50
4.1. Plasamentele bancare 50
4.2. Plasamente non-bancare 57
4.3. Plasamente financiare 57
5. Decontarea intra şi interbancara. Operaţiuni cu numerar 60
6. Marketingul bancar 60
6.1. Activitatea in cadrul departamentului Marketing 70
6.2. Fluxul de lucru 71
6.3. Politica de marketing la nivel de produs 72
6.4. Politica de marketing la nivel instituţional 73
7. Creditarea bancară. Persoane fizice și agenți economici 74
7.1. Principii de creditare 76
7.2. Etapele procesului de creditare 78
7.3. Credite de nevoi personale 79
7.4. Credite ipotecare 82
7.5. Credite imobiliare 83
7.6. Credite auto 86
7.7. Facilitate de overdraft 87
7.8. Credite pentru persoanele juridice 88
8. AURul tău 89
8.1. Cadrul general de desfăşurare a procesului 90
8.2. Tipuri de operaţiuni cu metale preţioase 92
8.3. Serviciul de custodie 92
8.4. Restricţiile produsului 92
8.5. Avantajele produsului 93
8.6. Specificaţii 93
8.7.Campania de promovare a aurului 93
8.8. Cotaţii aur 94
Bibliografie 95

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu