Motivarea si managementul resurselor umane la sc

                                   CUPRINS
INTRODUCERE…………………………………………………………….........3
CAPITOLUL I − PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. UZINA MECANICĂ S.A. RM.
VÂLCEA…………………………………………………………...……6
1.1. Obiectul de activitate al S.C. Uzina Mecanică S.A. Rm. Vâlcea………..…6
1.2. Structura organizatorică a S.C. Uzina Mecanică S.A. Rm.
    Vâlcea………………………………………………………………………....8
CAPITOLUL II − MOTIVAREA, STRATEGII ŞI POLITICI PRIVIND
 RESURSELE UMANE……..…………………………………………………...16
2.1. Conceptul de motivare ………………………....…………………...…….16
    2.1.1. Tipurile de motivare……………………………………………..23
2.2. Strategii privind managementul resurselor umane…………………...31
2.3. Politici privind managementul resurselor umane.……………...…….37
2.4. Planificarea şi prognoza resurselor umane ………………………........40
    2.4.1. Planificarea resurselor umane…………………………………………40
    2.4.2. Prognoza resurselor umane……………………………………………44
Capitolul III − Managementul resurselor umane la S.C. Uzina Mecanică
S.A.……………………………….……………………….47
3.1. Integrarea managementului resurselor umane în politica generală a S.C.
   Uzina Mecanică S.A. Rm. Vâlcea …………………………….........47
    3.1.1. Organizarea activităţii în cadrul managementului resurselor
          umane.………………………………………………………………...49
    3.1.2. Corelaţii  în managementul resurselor umane………………………...50
3.2. Managementul previzional al necesarului de personal.………….......52
    3.2.1. Analiza situaţiei existente privind disponibilul de personal şi
          posturile de lucru………………………………………………………………..53
           3.2.1.1. Analiza disponibilului de personal……………………..…...53
           3.2.1.2. Definirea posturilor echipei şi analiza  posturilor  de
lucru...56
    3.2.2. Previziunea necesarului de personal…………………………………..62
3.3. Regimul de munca si odihna in cadrul S. C. Uzina Mecanică S.A. ……...64
3.4.  Politici,  principii   şi   criterii   de   recrutare   a   resurselor
umane……….……66
3.5. Metode de recrutare a resurselor umane in cadrul  S.C. Uzina Mecanică
    S.A. Rm. Vâlcea…………………………………………………………….71
3.6. Procesul de selecţie a resurselor umane…………………………………...76
    3.6.1. Organizarea şi efectuarea selecţiei de către departamentul de
          resurse umane…………………………………………………………………78
    3.6.2.    Evaluarea    interviurilor,     testelor     specifice     şi
chestionarelor…………..84
    3.6.3. Finalizarea selecţiei…………………………………………………...86
pROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII S.C. Uzina Mecanică
S.A……………………………………………………………..…87
ANEXE……………………………………………………………………….......90
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………….100

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu