Organizarea Contabilitatii Bancare

                                   CUPRINS
CAPITOLUL.1Originile sistemului bancar-scurt istoric…….…..……...4
1.1Activităţi specifice băncilor de-a lungul istoriei……………………..4
1.2Evoluţia sistemului bancar românesc în perioada modernă.…………7
1.3Standarde Bancare Internaţionale……………………………………10
CAPITOLUL 2 –Locul sistemului bancar în economia românească
actuală…………………………………………………………………...12
2.1  Sistemul bancar la sfârşit de mileniu……………………………….12
 2. Rolul şi importanţa sistemului bancar…………………………...…15
 3. Arhitectura sistemului informaţional bancar…………..…...………18
2.4  Conducerea societăţii bancare………………………………...……26
CAPITOLUL 3-Banca Comercială Română-Organizarea şi conducerea
Contabilităţii…………………………………………………………....26
3.1  Organizarea şi conducerea privind contabilitatea bancară………...26
3.2  Sistemul conturilor în sistemul bancar…..……..………………….33
3.3  Registrele contabile………………………....……………………..39
3.4  Contabilitatea operaţiunilor privind  decontările cu personalul...…47
CAPITOLUL 4-Studiu de caz :Banca Comercială Română
………..……………………………………………………………….53
4.1 BCR –o bancă românească de prestigiu.……………………….…53
4.2 Sistemul informatic privind salariile……………….……………..66
CAPITOLUL 5-Concluzii şi propuneri……………………..……...…72
Bibliografie……………………………………………………………75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu