Orientari Actuale Ale Comertului International Cu Cereale, In Functie de Calitate, La Principalele Specii Cotate la Bursele Specializate

CUPRINS
Introducere…………………………………………………………………………………… 4
Capitolul 1
Particularităţile pieţei internaţionale a cerealelor……………………………………….… 6
1.1. Trăsături şi tendinţe ale dinamicii şi volumului comerţului
internaţional cu cereale…….. 6
1.2. Piaţa cerealelor în ţările Uniunii Europene………………………………………………  15
      1.2.1. Organizarea comună de piaţă pentru cereale în Uniunea
Europeană……………...  15
      1.2.2. Situaţia actuală şi  perspectivele  pieţei  în  Uniunea
Europeană………………………17
1.3. Piaţa cerealelor în Europa Centrală şi de Est…………………………………………….. 30
1.4. Participarea României la comerţul internaţional cu
cereale……………………………... 33
      1.4.1. Situaţia internă…………………………………………………………………….. 33
   1.4.1. Participarea României la comerţul internaţional………………………………….. 35
Capitolul 2
Caracterizarea   merceologică   generală   a    cerealelor    în    comerţul
internaţional………… 39
2.1 Structura sortimentală…………………………………………………………………… 39
2.2 Factorii care influenţează calitatea cerealelor…………………………………………… 44
2.3   Metode   de   evaluare   a    calităţii    cerealelor.    Indici    de
calitate………………………………48
Capitolul 3
Metode  şi  măsuri  de  asigurare  a  calităţii  cerealelor  în  schimburile
comerciale…………60
3.1 Reglementări  pe  plan  internaţional  şi  naţional  privind  asigurarea
calităţii cerealelor…… 60
  3.2.Metode şi  măsuri  aplicate  în  asigurarea  calităţii  cerealelor  la
nivelul      societăţilor      producătoare      –      exportatoare      şi
importatoare………………………………………………….. 64
          3.2.1.  Metode  şi  măsuri  aplicate  în   asigurarea   calităţii
cerealelor        la        nivelul        societăţilor        producătoare-
exportatoare……………………………………………………………………...65
   3.2.2. Metode şi măsuri de asigurare a calităţii la nivelul societăţilor
importatoare………70
Capitolul 4
Bursa cerealelor – modalitate specifică de comercializare………………………………... 77
 4.1 Scurt istoric al burselor de mărfuri………………………………………………………...77
 4.2 Tehnica operaţiilor de bursă……………………………………………………………….82
 4.3 Cotaţiile cerealelor pe piaţa bursieră……………………………………………………....93
 Concluzii………………………………………………………………………………………96
  Anexe………………………………………………………………………………………….99
  Bibliografie…………………………………………………………………………………..104

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu