parlamentul - Atributiile si functiile Parlamentului

Cuprins
Capitolul Ι
                                             Parlamentul  în   România.Scurt
istoric
1.Începutul şi evoluţia Parlamentului în România
2. Rolul, locul şi dezvoltarea sistemului parlamentar
3. Parlamentul interbelic
4. Parlamentul în România după 1989
                                                           Capitolul II
                             Consideraţii   generale   privind   Parlamentul
României.
1.Modul de organizare al Parlamentului României
2. Funcţiile şi atribuţiile Parlamentului României

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu