Particularitati ale planificarii strategice in sectorul public. Studiu caz Judetul Mures

Cuprins
|Introducere                                                    |4    |
|Capitolul I                                                    |     |
|1. Delimiătri conceptuale                                      |5    |
|1.1 Managementul                                               |5    |
|1.2 Managementul public                                        |7    |
|1.2.1 Apariatia si dezvoltarea managementului public           |7    |
|1.2.2 Caracteristicile managementului public                   |8    |
|1.3 Managementul strategic                                     |9    |
|1.3.1 Definirea managementului strategic                       |9    |
|1.3.2 Etapele managementului strategic                         |11   |
|1.3.2.1 Formularea strategiei                                  |11   |
|1.3.2.2 Implementarea strategiei                               |11   |
|1.3.2.3 Evaluarea strategiei                                   |12   |
|1.3.3 Avantaje ale managementului strategic                    |12   |
|1.4 Sectorul public                                            |13   |
|1.4.1 Domeniul public                                          |14   |
|1.4.2 Bunuri publice                                           |15   |
|1.4.3 Funcţia publică                                          |16   |
|1.4.4 Serviciile publice                                       |17   |
|1.4.4.1 Principiile fundamentale ale serviciilor publice       |18   |
|1.4.4.2 Principiile de acţiune ale serviciilor publice         |19   |
|1.5 Strategia                                                  |19   |
|1.5.1 Rolul strategiilor                                       |20   |
|1.5.2 Componentele strategiei                                  |21   |
|Capitolul II                                                   |     |
|2. Procesul de planificare strategică în sectorul public       |23   |
|2.1 Procesul managementului strategic                          |23   |
|2.2 Planificarea strategică                                    |24   |
|2.3 Elaborarea planurilor strategice                           |27   |
|2.4 Descrierea componentelor obligatorii ale planurilor        |29   |
|strategice ale instituţiilor                                   |     |
|2.4.1 Mandat                                                   |29   |
|2.4.2 Viziune                                                  |30   |
|2.4.3 Valori comune                                             |31   |
|2.4.4 Analiza mediului intern al instituţiei                    |32   |
|2.4.5 Analiza mediului extern al instituţiei                    |33   |
|2.4.6 Direcţii strategice. Obiective                            |35   |
|2.5 Particularitați ale planificării strategice în sectorul     |38   |
|public                                                          |     |
|2.5.1 Diferența între sectorul public și sectorul privat        |41   |
|Capitolul III                                                   |     |
|3. Studiu de caz: Priorităţile dezvoltării Judeţului Mureş      |44   |
|2007-2013                                                       |     |
|3.1 Obiectivul strategic                                        |44   |
|3.1.1 Obiective specifice                                       |44   |
|3.2.1 Priorităţile strategice de dezvoltare                     |45   |
|3.2.1.1 PRIORITATEA I  Dezvoltarea infrastructurii locale şi    |46   |
|judeţene                                                        |     |
|3.2.1.2 PRIORITATEA II  Sprijinirea afacerilor                  |56   |
|Concluzii                                                       |63   |
|Bibliografie selectivă                                          |64   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu