Particularitati ale procesului de recrutare

CUPRINS
                                      pag
Capitolul I
Aspecte     generale     privind     managementul      resurselor      umane
           3
1.1 Conceptul de management al resurselor umane
                3
1.2. Resursele umane, principala resursă a firmei
                     3
1.3. Principalele  activităţi  specifice  managementului  resurselor  umane
        5
1.4.Tipuri   de    specialişti    în    managementul    resurselor    umane
             6
Capitolul II
Recrutarea          şi          selecţia          resurselor           umane
9
2.1.   Necesitatea   activităţii   de   recrutare   a    resurselor    umane
     9
2.2. Recrutarea – activitate de baza a procesului de asigurare  cu  personal
       10
2.3.        Particularităţile        procesului         de         recrutare
          11
2.4.        Sursele        de        recrutare        a         personalului
                           12
2.5. Selecţia resurselor umane
              14
Capitolul III
Recrutarea  şi  selectia  resurselor  umane  in  cadrul  SC   ELECTRICA   SA
 18
3.1.Prezentarea societăţii comerciale ELECTRICA SA
18
3.2. Resurse umane
21
3.3.    Procesul    de    recrutare    şi    selecţie     a     personalului
              26
Concluzii
31

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu