Performanta economica in intreprinderile agroalimentare

C U P R I N S
Introducere
5
CAPITOLUL I:
Performanta economica in intreprinderile agroalimentare
8
  1.1 Locul si rolul industriei alimentare in cadrul economiei nationale
8
  1.2 Conceptul de performanta economica
10
  1.3 Indicatori de exprimare ai performantei economice
12
  1.4 Profitul –target-ul activitatii economice
22
  1.5 Factori care influenteaza eficienta economica
24
    1.5.1 Factorii de influenta ai eficientei economice in unitatile economice
24
    1.5.2 Factorii care conduc la imbunatatirea eficientei economice in unitatile agroalimentare
30
CAPITOLUL II:
Prezentarea generala a SC “ABELA ROCAS” SA
32
  2.1 Descrierea societatii
32
    2.1.1 Obiectul de activitate
32
    2.1.2 Capitalul social
33
    2.1.3 Organizarea structurala a societatii
33
  2.2 Managementul resurselor umane
37
  2.3 Piata SC “ABELA ROCAS” SA
43
    2.3.1 Furnizorii, clientii si concurentii
43
    2.3.2 Asigurarea cu resurse materiale, prelucrarea si distribuirea produselor
47
    2.3.3 Promovarea produselor
50
    2.3.4 Probleme specifice ale SC “ABELA ROCAS” SA
51
CAPITOLUL III:
Analiza-diagnostic a performantei economice
53
  3.1 Gradul de folosire a capacitatii de productie
53
  3.2 Dinamica costurilor unitare si a preturilor
57
  3.3 Analiza indicatorilor de rezultate si de eficienta economica
61
  3.4 Analiza cheltuielilor
65
  3.5 Analiza indicatorilor de utilizare a potentialului productiv
66
  3.6 Analiza indicatorilor financiari
69
CAPITOLUL IV:
Modalitati de crestere a performantei economice la
SC “ABELA ROCAS” SA
72
  4.1 Cai de crestere a performantei economice adoptate de intreprindere
72
    4.1.1 Prognoza dezvoltarii
72
    4.1.2 Caile de crestere a performantei economice
73
  4.2  Efectele metodelor de crestere  a performantei intreprinderii adoptate de intreprindere
78
Concluzii
84
Bibliografie
86
Anexe
88

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu