Piata Financiara si piata Bursiera

CUPRINS
CAP.1. PIAŢA FINANCIARĂ ŞI PIAŢA BURSIERĂ……………..…………….....1
1.1. Piaţa de capital componentă principală a  pieţei
financiare………………..…….….1
1.2. Evoluţia pieţei de capital în România,  în 2008 şi perspective pentru
2009.................6
1.3. Tipuri de contracte bursiere…………….      .....…... 13
CAP.2.  CONTRACTE
FUTURES………………............................................……..18
2.1. Definirea si caracteristicile contractelor futures…………………………………...16
2.2. Simboluri şi specificaţii……………………………………………………………20
2.3. Elementele contractului futures……………………………………………………20
2.4. Clasificarea contractelor futures…………………………………………………...21
2.5.                                                                  Piaţa
futures.....................................................................
.........................................22
      2.5.1.               Terminologia             folosită              în
futures..............................................................22
        2. Elemente definitorii ale pieţelor futures………………………………..22
        3. Funcţiile pieţelor futures……………………………………………..…27
        4. Reglementarea pieţelor futures…………………………………………28
 2.6. Mecanismul de tranzacţionare în pieţele futures………………………………….31
            2.6.1.  Ordinele de tranzacţionare………………………………………………32
      2.6.2.   Acoperirea riscului. Hedging şi speculaţii……………………………...34
 2.7.  Exemple de contracte futures pe valute…………………………………………..42
      2.7.1.   Hedging pe creştere (importatorul)……………………………………..42
      2.7.2.   Hedging pe scădere (exportatorul)……………………………………...46
 2.8. Posibilităţi de dezvoltare a pieţelor futures în
România…………………………..50
CAP.3.                                                           CONTRACTELE
OPTIONS……….....................................................…....56
3.1.Definirea                        şi                         clasificarea
opţiunilor..................................................................
..........56
3.2. Stilul opţiunilor…………………………………………………...................……..57
3.3. Elementele unui contract options………………………………………........……..58
3.4. Avantajele opţiunilor ………………………………………………………………62
3.5.  Tranzactiile simple cu contracte
options..................................................................64
      3.5.1. Deschiderea unei poziţii şi modalitãţi de a ieşi dintr-o
poziţie cu opţiuni .64
      3.5.2. Tipul tranzacţiilor simple cu
opţiuni............................................................64
3.6. Strategii ale tranzactiilor cu optiuni………………………………………………...69
CONCLUZII...................................................................
................................................77
BIBLIOGRAFIE…………………..………………………………………………...…79

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu