PIATA TRANSPORTULUI

Economia României în anii 2005-2008 sau creşterea decalajelor faţă de Europa
2. PIAŢA TRANSPORTULUI
2.1. Noţiunea de piaţă
2.2.Cererea de transport
2.3. Oferta de transport
2.4. Piaţa transporturilor în România
3. EFICIENŢA ECONOMICĂ ÎN TRANSPORTURI
3.1. Consideraţii generale
3.2.Moduri de manifestare a eficienţei economice în transporturi
3.3.Indicatorii ai reflectării eficienţei economice în transporturi
3.3.1. Clasificare
3.3.2. Indicatori de eficienţă a utilizării forţei de muncă
3.3.3.  Indicatori ai eficienţei utilizării fondurilor fixe productive
3.4.  Conceptul de eficienţă economică şi de rentabilitate
    3.4.1. Indicatori economico-financiari în transportul feroviar
3.4.2. Indicatori ai eficienţei economice
4. ASPECTE ALE ANALIZEI ECONOMICE ÎN TRANSPORTUL FEROVIAR
4.1. Analiza economică în transporturi
4.2. Etapele de desfaşurare a analizei economice
4.3. Metode de analiză economică
4.4.1. Clasificarea metodelor de analiză economică
4.4.2. Metode ale analizei calitative
4.4.3. Metode ale analizei cantitative
4.4.4. Procedee tehnice utilizate
4.4.4.1. Procedeul comparaţiei
4.4.4.2. Procedeul substituţiei în lanţ
4.4.4.3. Procedeul balanţier
4.5. Aplicație – Analiza economică a stocurilor şi a volumului stocurilor
4.5.1. Analiza gestiunii resurselor materiale
    4.5.2. Analiza pieţei de aprovizionare cu principalele resurse materiale
   
4.5.3. Analiza realizării programului de aprovizionare şi asigurare a necesarului de consum
4.5.4. Analiza stocurilor de materiale
4.5.5. Aplicaţie privind analiza stocurilor de materiale
5. STRATEGIA SECTORULUI FEROVIAR 2001-2010
5.1. Consideraţii generale privind strategia sectorului feroviar
5.2. Aspecte ale strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare Sucursala Regională Timişoara
5.2.1. Starea infrastructurii
5.2.2. Instalaţii de siguranţa circulaţiei pentru Regionala CF Timişoara
5.3. Instalaţii de electrificare
6. SITUAŢIA ECONOMICĂ A CĂILOR FERATE ROMÂNE
6.1. Starea generală actuală a transportului feroviar din România
6.2. Situaţia economică
Proiect incomplet

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu