PIATA UNICA REGIONALA

CUPRINS
Cap.1 Crearea pieţei unice regionale în vestul Europei
2
1.1 Conceptul pieţei comune
2
1.2 Conceptul pieţei unice
4
1.3 Perspectivele dezvoltării si consolidării pieţei unice
9
     1.3.1 Moneda unica – Euro si viitorul UE
11
Cap.2 Contextul istoric al relaţiilor dintre România şi UE
17
2.1 Privire istorică asupra relaţiilor dintre România şi ţările vest europene ale UE
17
2.2 Câteva reflecţii de natură geopolitică
20
Cap.3 Strategii de integrare
24
3.1 Elementele de strategie pe termen mediu
24
3.2 Instrumentele pentru aplicarea strategiei
28
3.3 Coordonatele ‘Spiritului’ de la Snagov
31
3.4 Starea reformelor economice şi calea spre aderare
32
     3.4.1 La nivel macroeconomic
35
              3.4.1.3 Politica fiscală şi deficitul bugetar
35
              3.4.1.2 Politica monetară şi a cursului de schimb
41
     3.4.2 La nivel microeconomic
44
              3.4.2.1 Privatizarea
44
              3.4.2.2 Întreprinderile mici şi mijlocii

46
              3.4.2.3 Restructurarea întreprinderilor de stat

49
Cap.4 Elemente ale procesului de aderare a României la UE
56
4.1 Criterii politice
56
4.2 Criterii economice
56
4.3 Proiectarea evoluţiilor sectoriale
60
     4.3.1 Politica agrară
60
     4.3.2 Politica industrială
68
     4.3.3 Politica regională
74
Cap.5 Extinderea spre Est
79
5.1 Stadiul negocierilor cu ţările candidate
79
     5.1.1 O extindere fără precedent a UE
79
     5.1.2 Complexitatea procesului de negociere
80
      5.1.3 Etapa finală şi potenţialele soluţii
90
 5.2 În loc de concluzii
101
Bibliografie
104

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu