Piete de Capital si Burse de Valori

CUPRINS
I. PIATA CAPITALULUI
      I.1 PIATA FINANCIARA
      I.2 COMPONENTELE PIETEI DE CAPITAL
      I.3 INSTRUMENTELE FINANCIARE
            I.3.1 ACTIUNILE
            I.3.2 OBLIGATIUNILE
            I.3.3 ALTE INSTRUMENTE
            I.3.4 CONTRACTE OPTIONS
            I.3.5 CONTRACTE FUTURES
II. BURSA DE VALORI
      II.1 SCURT ISTORIC
            II.1.1 REAPARITIA BURSEI
      II.2 DEFINITIE. CONCEPT. STATUT JURIDIC
            II.2.1 CLASIFICAREA BURSELOR
            II.2.2 FUNCTIILE BURSEI DE VALORI
      II.3 STRUCTURA ORGANIZATORICA A BURSEI DE VALORI
            II.3.1 STATUTUL SI REGULAMENTUL BURSEI DE VALORI
            II.3.2 MEMBRII ASOCIATI AI BURSEI
            II.3.3 MEMBRII AFILIATI AI BURSEI
            II.3.4 ADMINISTRAREA BURSEI
                  II.3.4.1 ORGANISMELE EXECUTIVE
                  II.3.4.2 ORGANISMELE CONSULTATIVE
                  II.3.4.3 ORGANISMELE DE CONTROL
      II.4 STRUCTURA FUNCTIONALA A BURSEI DE VALORI
            II.4.1 INTRODUCEREA LA BURSA A VALORILOR MOBILIARE
            II.4.2 COTAREA TITLURILOR MOBILIARE
            II.4.3 OPERATIUNI DE BURSA
III. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BURSEI DE VALORI BUCURESTI
      III.1 DEFINIREA SI STATUTUL JURIDIC
            III.1.1 CADRUL JURIDIC SI ORGANIZAREA BURSEI DE VALORI
BUCURESTI
            III.1.2  Structura Organizatorica a Bursei de Valori Bucuresti
                  III.1.2.1 MEMBRII ASOCIATIEI BURSEI
                  III.1.2.2 ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEEI BURSEI
                  III.1.2.3 RELATIILE ASOCIATIE ?COMITETUL BURSEI
      III.2 MEMBRII ASOCIATIEI BURSEI
            III.2.1 ACTIVITATEA MEMBRILOR ASOCIATIEI BURSEI
                  III.2.1.1 RELATIILE MEMBRILOR ASOCIATIEI BURSEI CU
CLIENTII LOR SI CU CEILALTI MEMBRI AI ASOCIATIEI
                  III.2.1.4 CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR
            III.2.2 SUPRAVEGHEREA ACTIVITATII MEMBRILOR ASOCIATIEI BURSEI
            III.2.3 INCETAREA CALITATII DE MEMBRU
      III.3 MNAGEMENTUL BURSEI
            III.3.1 ORGANIZAREA BVB
            III.3.2 ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI BURSEI
                  III.3.2.1 DIRECTIA MEMBRI SI EMITENTI
                  III.3.2.2 DIRECTIA OPERATIUNI BURSIERE SI INFORMATICA
                  III.3.2.3 DIRECTIA RELATII CU PUBLICUL SI CERCETARE
DEZVOLTARE
                  III.3.2.4 DIRECTIA JURIDICA
                  III.3.2.5 DIRECTIA ECONOMICA
                  III.3.2.6 COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN
Bibliografie
Pagini 48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu