PLAN DE AFACERI SC SA

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL I. – ROLUL ŞI IMPORTANŢA PLANULUI DE AFACERI
      1.1. Planul de afaceri – instrument fundamental al managementului
p. 1
      1.2. Planul de afaceri : definţii, funcţii
                       p. 5
      1.3. Rolul planului de afaceri în planificarea afacerii p. 8
      1.4. Scopurile elaborǎrii planului de afaceri      p. 10
      1.5. Tipologia planului de afaceri     p. 13
CAPITOLUL II. – PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. PRESTIGE S.A.
      2.1. Scurt istoric     p. 14
      2.2. Obiectul de activitate al S.C. Prestige S.A.  p. 14
            2.2.1. Caracterizarea mediului în care evolueazǎ afacerea
p. 16       2.2.2. Tipologia produselor şi serviciilor oferite      p. 19
      2.2.3. Localizarea reţelei de restaurante    p. 21
CAPITOLUL III – ELABORAREA PLANULUI DE AFACERII  PRIVIND    ATRAGEREA DE
                  NOI INVESTITORI
      3.1. Structura planului de afaceri     p. 22
      3.2. Sinteza planului de afaceri  p. 34
CAPITOLUL IV. – PLANUL DE MANAGEMENT ŞI MARKETING AL FIRMEI
      4.1. Proprietarii afacerii şi descrierea echipei manageriale  p. 29
            4.1.1. Proprietarii afacerii     p. 29
            4.1.2. Descrierea echipei mangeriale   p. 29
      4.2. Organizarea afacerii şi politica de management a resurselor
                  umane  p. 32
            4.2.1. Organizarea afacerii p. 32
            4.2.2. Politica de management a resurselor umane  p. 32
      4.3. Descrierea pieţei p. 34
      4.4. Concurenţa şi alte influenţe p. 35
      4.5. Analiza SWOT      p. 40
      4.6. Strategia de marketing p. 43
CAPITLOUL V. – PLANUL FINANCIAR ŞI NECESARUL DE FINANŢARE
      5.1. Destinaţia fondurilor şi modul de finanţare   p. 51
      5.2. Diagnosticul financiar al perioadei anterioare prin sistemul
                  ratelor    p. 53
      5.3. Ipotezele previziunilor      p. 56
      5.4. Pragul de rentabilitate şanaliza de senzitivitate  p. 61
      5.5. Indicatoi de evaluare a proiectului de investiţii  p. 64
CONCLUZII
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu