PLASAMENTELE TREZORERIEI INTREPRINDERII

                                   CUPRINS
 INTRODUCERE................................................................
.......................................................pag.3
CAPITOLUL I. TREZORERIA ÎNTREPRINDERII……………………………………....pag.5
1.1.Definirea trezoreriei întreprinderii…………………………………………………..…..pag.5
1.2.Conţinutul noţiunii de trezorerie……………………………………………………..….pag.7
      1.2.1.Totalul valorilor de casă…………………………………………………………...pag.7
      1.2.2.Activul lichid………………………………………………………………………pag.8
      1.2.3.Trezoreria netă………………………………………………………………….....pag.8
      1.2.4.Trezoreria potentială……………………………………………………………....pag.9
1.3.Analiza stărilor trezoreriei……………………………………………………………....pag.10
      1.3.1.Trezoreria pozitivă…………………………………………………………..……pag.10
      1.3.2.Trezoreria nulă………………………………………………………………….....pag.10
      1.3.3.Trezoreria negativă……………………………………………………………..…pag.10
           1.3.4.Analiza      statică      si       dinamică       a
trezoreriei……………………………………..……pag.11
                      1.3.4.1.Analiza           statică            a
trezoreriei…………………………………………………pag.12
                      1.3.4.2.Analiza           dinamică           a
trezoreriei………………………………………………pag.13
CAPITOLUL II. FLUXURILE DE TREZORERIE………………………………………...pag.15
2.1. Importanţa fluxurilor de trezorerie în
întreprindere…………………………………….pag.15
2.2. Previziunea fluxurilor de
intrare..............................................................
.........................pag.15
2.3. Previziunea fluxurilor de
ieşire...............................................................
..........................pag.16
2.4. Intensitatea corelaţiei  fluxurilor de
trezorerie…………………………………………..pag.17
2.5. Cash-flow-ul (fluxul de
trezorerie)……………………………………………………...pag.18
      2.5.1. Conceptul de cash-flow…………………………………………………………...pag.18
      2.5.2. Conţinutul şi utilitatea cash-flow-
ului…………………………………………….pag.20
                2.5.3.            Determinarea            cash-flow-
ului…………………………………………………...…pag.21
CAPITOLUL III. INSTRUMENTE FOLOSITE  IN PLASAREA
                                          EXCEDENTULUI              DE
TREZORERIE………………………………...pag.25
3.1. Instrumentele pieţei monetare…………………………………………………………..pag.25
      3.1.1. Depozitele bancare…………………………………………………………….….pag.25
           3.1.2.Certificatele      de       depozit       negociabile
(CDN)……………………………………….pag.26
               3.1.2.1.    Piaţa    certificatelor    de     depozit
negociabile………………………………….pag.27
            3.1.2.2. Avantaje şi dezavantaje ale  certificatelor  de
deposit
negociabile..........................................................
...........................................pag.27
       3.1.3.Biletele de trezorerie……………………………………………………………...pag.28
                    3.1.3.1.        Piaţa        biletelor        de
trezorerie………………………………………...………pag.29
             3.1.3.2.  Avantaje  şi  dezavantaje  ale  biletelor  de
trezorerie………………………...pag.30
          3.1.4.    Certificatele    (bonurile)    de     trezorerie
negociabile………………………………..pag.30
                    3.1.4.1.        Piaţa        bonurilor        de
trezorerie………………………………………………..pag.31
             3.1.4.2. Avantaje şi dezavantaje ale pieţei bonurilor
de trezorerie……………...….pag.32
       3.1.5. Piaţa certificatelor de trezorerie în românia  (
perioada 1994-2001)………….....pag.33
3.2. Instrumentele pieţei de capital……………………………………………………….…pag.36
       3.2.1. Evoluţia pieţei de capital în
România…………………………………………....pag.36
       3.2.2. Acţiunile……………………………………………………………………..…...pag.37
       3.2.3. Obligaţiunile……………………………………………………………………...pag.40
       3.2.4. Piaţa obligatară în România…………………………………………………….pag.41
       3.2.5. Titluri (instrumente)
derivate…………………………………………………...pag.43
3.3. Intermediari financiari………………………………………………………………....pag.44
CAPITOLUL IV. DECIZII DE CONSTITUIRE A UNUI PORTOFOLIU
                            DE  TREZORERIE…………………………………………………….PAG.47
4.1. NOŢIUNEA DE PORTOFOLIU DE TREZORERIE…………………………………………………...PAG.47
4.2.Decizii de selecţie  strategică a portofoliului de
trezorerie……………………………..pag.48
      4.2.1. Factori individuali de influenţă ai deciziei
investiţionale………………………..pag.48
      4.2.2. Influenţa coeficientului de corelare a investiţiilor asupta
       riscului
                portofoliului de
       trezorerie………………………………………………………..pag.49
4.3. Decizia de construire a portofoliului de trezorerie
optim……………………………...pag.51
CAPITOLUL V.  PLASAMENTELE TREZORERIEI INTREPRINDERII
           STUDIU DE CAZ -……………………………………………....……pag.56
CONCLUZII……………………………………………………………………………..……pag.59
ANEXE……………………………………………………………………………….….…….pag.60
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………..…..pag.65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu