POLITICA COMERCIALA A ROMANIEI IN CONTEXTUL ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA

                                  CUPRINS:
CAPITOLUL I: Definirea succintă a  conceptului  de  politică  comercială,  a
obiectivelor                        şi                        instrumentelor
ei..........................................................................
...............................................5
Subcapitolul 1.1. Politica comercială – definiţie, obiective şi
funcţii........................................5
Subcapitolul           1.2.           Tipuri           de           politică
comercială..................................................................
........6
Subcapitolul         1.3.          Instrumente          de          politică
comercială.................................................................7
       Subcapitolul 1.3.1. Instrumente de  politică  comercială  de  natură
tarifară (vamală)...8
       Subcapitolul 1.3.2. Instrumente de  politică  comercială  de  natură
netarifară
(paratarifară)..............................................................
.................16
       Subcapitolul 1.3.3. Instrumente de politică comercială  promoţională
şi de
                              stimulare       a       exporturilor        de
mărfuri.............................................22
CAPITOLUL II: Scurt istoric  al  relaţiilor  comerciale  internaţionale  ale
României;    prezentarea    cadrului    juridic    extern     al     acestor
relaţii.................................................................26
Subcapitolul  2.1.  Apartenenţa   României   la   Organizaţia   Mondială   a
       Comerţului....................26
Subcapitolul 2.2.  Acordul  European  de  Asociere  a  României  la  Uniunea
       Europeană.............29
Subcapitolul    2.3.    Acordul     de     aderare     a     României     la
       CEFTA...................................................30
Subcapitolul  2.4.  Acordul  de  liber  schimb  dintre  România  şi   ţările
       AELS..............................32
Subcapitolul   2.5.   Acordul   de   comerţ   liber   dintre   România    şi
       Turcia.......................................33
Subcapitolul 2.6. Acordul  de  comerţ  liber  dintre  România  şi  Republica
       Moldova..................33
Subcapitolul     2.7.     Cooperarea     economică     în     zona     Mării
       Negre................................................34
Subcapitolul  2.8.  Participarea  României  la   Sistemul   generalizat   de
       preferinţe vamale...........35
Subcapitolul 2.9. Participarea României la  Sistemul  global  de  preferinţe
comerciale între
                                ţările     în     curs     de     dezvoltare
(SGPC)..............................................................36
Subcapitolul              2.10.               Protocolul               celor
16..........................................................................
...........37
Subcapitolul             2.11.             Acordurile             comerciale
bilaterale................................................................37
CAPITOLUL  III:  Analiza  procesului  de  aderare  a  României  la   Uniunea
Europeană  în  ceea                     ce   priveşte   domeniul   politicii
comerciale..................................................................
...............38
Subcapitolul 3.1. Abordări conceptuale în privinţa strategiei  de  integrare
economică
                            europeană…………………………………………………………………..38
Subcapitolul 3.2. Paşi efectuaţi de România  pe  drumul  către  îndeplinirea
obiectivului
                              său   strategic   –    aderarea   la   Uniunea
Europeană………………….………...42
Subcapitolul 3.3.  Efectele  principalelor  acorduri  încheiate  cu  Uniunea
Europeană asupra
                                    politicii          comerciale          a
României………………………………...………….50
       Subcapitolul  3.3.1.  Acordul  European  de  Asociere   la   Uniunea
          Europeană…….….50
       Subcapitolul 3.3.2. Tratatul de aderare a României şi  Bulgariei  la
          UE………..…...53
              Subcapitolul 3.3.2.1. Prezentare generală……………………………..….53
              Subcapitolul     3.3.2.2.     Structura     Tratatului     de
   aderare…………………….54
              Subcapitolul  3.3.2.3.  Prevederi  referitoare  la   politica
   comercială a
   României..................................................................
   .56
CAPITOLUL IV: Prezentare succintă a politicii comerciale  comune  a  Uniunii
Europene...57
Subcapitolul  4.1.  Evoluţia  istorică  a  politicii  comerciale  a  Uniunii
Europene.........................57
Subcapitolul  4.2.  Mecanismul  instituţional  şi  procesul  decizional  din
UE..............................57
Subcapitolul  4.3.  Obiectivele  şi  principiile  de  bază   ale   politicii
comerciale comune..............60
Subcapitolul  4.4.  Prezentarea  elementelor  de  politică  comercială   din
Uniunea Europeană....63
       Subcapitolul 4.4.1. Instrumentele  politicii  comerciale  a  Uniunii
             Europene..............63
       Subcapitolul      4.4.2.      Codul      vamal      al       Uniunii
             Europene..............................................64
       Subcapitolul     4.4.3.     Teritoriul     vamal     al      Uniunii
             Europene.........................................65
       Subcapitolul     4.4.4.      Tariful      vamal      al      Uniunii
             Europene.............................................65
Subcapitolul              4.5.               Programul               Customs
2007........................................................................
.....66
Subcapitolul 4.6. Schimburile comerciale ale Uniunii Europene cu România
                                 (analiza       perioadei       2001       –
2005)...................................................................68
CAPITOLUL  V:  Impactul  aderării  României  la  Uniunea  Europeană   asupra
politicii
comerciale..................................................................
...............................................................78
Subcapitolul 5.1. Identificarea,  îndeplinirea  şi  punerea  în  aplicare  a
cerinţelor de acquis
                             comunitar  în  domeniul  politicii   comerciale
pentru România……………...78
Subcapitolul 5.2. Viitoare modificări în politica comercială a  României  în
contextul aderării la
                             Uniunea Europeană………………………………………………………..82
       Subcapitolul 5.2.1.  Transferul  competenţelor  naţionale  la  nivel
comunitar în
                                               domeniul           politicii
comerciale………………………………….85
       Subcapitolul 5.2.2.  Adoptarea  Tarifului  vamal  comun  al  Uniunii
Europene……....85
       Subcapitolul 5.2.3. Participarea României la Sistemul Generalizat de
Preferinţe
                                       (SGP)   al   Uniunii   Europene   în
contextul iminentei aderări…….89
Subcapitolul 5.3. Costuri şi beneficii privind transpunerea  şi  punerea  în
aplicare a politicii
                               comerciale    a    Uniunii    Europene     în
România.................................................91
       Subcapitolul 5.3.1. Costurile participării depline a României la
politica comercială a
UE……………………………………………………………...92
       Subcapitolul 5.3.2. Beneficiile participării depline a  României  la
politica comercială
                                      a UE………………………………………………………...….94
CAPITOLUL VI: STUDIU  DE  CAZ  -  „Impactul  aderării  României  la  Uniunea
Europeană   asupra    politicii    comerciale    şi    a    comerţului    cu
cereale”………………………………………96
CONCLUZII                                                                 ŞI
PROPUNERI...................................................................
.........................105
BIBLIOGRAFIE................................................................
...................................................111

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu