POLITICA DE CREDITARE. CREDITUL CU IPOTECA

CUPRINS:
1. PROCESUL DE CREDITARE ÎN
ROMÂNIA.....................................................................
...........pag 3
1.2. Contextul macroeconomic al sistemului bancar din România………….……….pag 5
1.3. Sistemul bancar român………………………………………………………..…pag 8
2. ROLUL BĂNCII TRANSILVANIA ÎN CONTEXTUL ACTUAL DIN ROMÂNIA………….... pag 10
2.1. Banca Transilvania- de la început până în present…………………………..…. pag 10
2.2. Banca Transilvania raportată la sistemul  bancar  din  Românnia………………..
pag 12
2.3. Politici şi strategii de recrutare ………………………………………………. ...pag 13
2.4. Întreprinderile Mici şi Mijlocii  –  o  prioriate  esenţială………………………..
...pag 14
3. POLITICA DE CREDITARE ÎN PRACTICA BĂNCII TRANSILVANIA……………………. .pag 15
3.1. Principii de creditarea  a  persoanelor  juridice  în  practica  Băncii
Transilvania.... pag 15
3.2. Tipuri de credite practicate de bancă………………………………………….. pag 22
3.3.    Creditul    Full-option     cu     ipotecă     pentru     persoanele
juridice................................. pag 23
4.  STUDIU DE CAZ……………………………………………………………………………….. pag 29
1                             Analiza                             structurii
   bilanţului................................................................
   ................. pag 29
2                            Analiza                            echilibrului
   financiar.................................................................
   ............. pag 34
1. Analiza bonității societății comerciale…………………………………………. Pag 37
2. Analiza ratelor de gestiune…………………………………………………….. pag 39
3. Analiza ratelor de rentabilitate………………………………………………... pag 42
4.6. Analiza riscului de faliment…………………………………………………… pag 44
CONCLUZII……………………………………………………………………….. pag 49
ANEXE…………………………………………………………………………….. pag 50

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu