Politica De Dobanzi a Bancilor Comerciale si Efectele Acesteia Asupra Performantelor Financiare

    Cuprins:
    INTRODUCERE………………………………………………………………………
CAPITOL I:   Politica monetarã, componentã esenţialã a politicii economice
a statului.   ………………………………………………………………
         1.  Principalele  grupe  de  politici   economice   în   ţãrile
    democratice         cu          economie          de          piaţã.
    ………………………………………………………….……………………...
          1.1 Politici în domeniul fiscal-bugetar.   …………………………………….
          1.2 Politici în domeniul veniturilor.    ……………………………………….
          1.3 Politici economice specifice.   ………………………………….……….
          1.4 Politicile din domeniul monetar.   ……………………………………….
               1.4.1  Definirea  politicii  monetare,  rol,  instituţii
abilitate.   ………….
                      1.4.2  Interdependenţe  cu  celelalte  tipuri   de
    politici economice………
            2.  Dirijarea  politicii  monetare:  obiective  şi  scopuri.
………………………………
          2.1 Obiective.   ………………………………………………………………
          2.2  Divergenţe  între   obiectivele   politicii   economice.
    ……………………...
          2.3   Poligoane   –   obiectiv   ale   politicii   economice.
    ………………………….
          2.4 Strategii ale bãncii  centrale:  utilizarea  obiectivelor
    monetare.   .………..
          2.5 Alegerea obiectivelor…………………………………………………….
      3 Decizia de politicã macroeconomicã.   ………………………………………….
      4. Teorii monetare.   ………………………………………………………………
          4.1 Modelul lui Keynes………………………………………………………
          4.2 Monetarismul şi neomonetarismul.   …………………………………….
          4.3     Sinteza     neoclasicã.        ……………………………………………………..
    CAPITOL II: Instrumente ale politicii monetare  utilizate  de  banca
    centralã.   ……………………………………………………………………………...
      1. Rolul bãncii centrale în proiectarea  şi  aplicarea  politicii
    monetare.   ………….
      2. Mecanisme de transmisie a politicii monetare.   ……………………………….
 1. Agregatele monetare.    ………………………………………………….
 2. Multiplicatorul monetar.   ……………………………………………….
 3. Teoreme ale politicii monetare.   ………………………………………..
               2.3.1  Politica   monetarã   şi   controlul   inflaţiei.
                 ……………………….
               2.3.2  Politica   monetarã   şi   creşterea   economicã.
                 ……………………
               2.3.3 Politica monetarã şi echilibrul extern, echilibrul
    bugetar, echilibrul acumulare-investiţii.   ………………………………………………………
      3.  Instrumente  ale  politicii  monetare  utilizate   de   banca
    centralã.   ……………...
           3.1 Operaţiile de tip open market.   …………………………………………
           3.2     Politica     taxei     oficiale     a     scontului.
    …………………………….………...
           3.3 Rezervele minime obligatorii.   ………………………………………….
           3.4 Politica de credit.   ………………………………………………….……

CAPITOL III: Tendinţe actuale ale politicii monetare în ţãri dezvoltate…..
      1.Tendinţe   actuale   ale   politicii   monetare    în    ţãrile
    dezvoltate………………
 1.  Principalele  caracteristici  ale  procedurilor  operaţionale   ale
    bãncilor centrale………………………………………………………………...
 2. Tehnicile utilizate de bancile  centrale  în  aplicarea  politicilor
    monetare………………………………………………………………………...
           1.3    Principalele     instrumente     de     dirijare     a
    rezervelor…………………...
               1.3.1   Creditele   de    refinantare    ale    bãncilor
    centrale……………...
               1.3.2 Rezevele minime obligatorii…………………………….…
CAPITOL IV: Reforma sistemului bancar, a instrumentelor şi politicii
monetare în perioada de tranziţie, în Albania.   ……………………………………….
    1. Restructurarea sistemului bancar.   ………………………………………………….
    2. Reforma instrumentelor de politicã monetarã în perioada de tranziţie.
      ……………
           2.1 Instrumente şi tehnici de intervenţie directã.   …………………………..
             2.1.1 Politica determinãrii volumului creditelor.   ………………………
             2.12. Politica dobãnzilor ca politicã monetarã şi de credit.
             …………….
           2.2 Instrumente şi tehnici de intervenţie indirectã.   …………………………
             2.2.1 Politica de open market.   ………………………………………….
             2.2.2 Sistemul rezervelor minime obligatorii.   ………………………….
      Concluzii   …………………………………………………………………………..
    Bibliografie   ………………………………………………………………………..

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu