Politica de Indatorare a Intreprinderii

                                   Cuprins
Capitolul 1 Politica financiară a întreprinderii   3
                              1.1 Conceptul de politică financiară a
  întreprinderii 3
                              1.2 Politici financiare reflectate în teoria
  şi practica      contemporană   5
                             1.2.1 Politica de investire 5
                             1.2.2 Politica de finanţare 8
                             1.2.3 Politica de autofinanţare   11
                             1.2.4 Politica dividendelor 13
Capitolul 2 Particularităţi ale activităţii desfăşurate la   SC SIRETUL  SA
Paşcani şi influenţe asupra structurii resurselor folosite pentru
finanţarea activităţii sale  15
                              2.1 Prezentarea S.C. SIRETUL S.A Paşcani    15
                              2.2 Evoluţia structurii resurselor folosite de
  S.C. SIRETUL S.A Paşcani   19
Capitolul 3 Analiza gradului de îndatorare la S.C. SIRETUL S.A      25
                                3.1 Indicatori utilizaţi in aprecierea
  îndatorării întreprinderii 25
                                3.2 Analiza îndatorării cu ajutorul metodei
  ratelor   30
                                3.3 Posibilităţi de îmbunătăţire a
  structurii financiare      42
                              3.3.1 Regula echilibrului financiar   43
                              3.3.2 Regula minimului de autofinanţare     49
                              3.3.3 Criteriul rentabilităţii financiare   50
                              3.3.4 Criteriul riscului   54
                              3.3.5 Criteriul costului fiecărei surse de
    finanţare     55
Capitolul 4 Concluzii şi propuneri      62
Bibliografie     67
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu