Politica de motivare a personalului la SC

                                    [pic]
CAP.I. MOTIVAŢIA-CONSIDERAŢII GENERALE 2
                I.1. INTRODUCERE - CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE  2
    I.2.1 CONEXIUNEA MANAGEMENT – MOTIVAŢIE  3
    I.2.2. DEFINIRE, CARACTERISTICI DE BAZà 4
                   I.3 CONŢINUTUL ŞI NATURA MOTIVAŢIEI. 5
                         I.4. FORMELE MOTIVAŢIEI   7
                      I.5. MOTIVAŢIE ŞI PERFORMANŢà  8
CAP.II. TEORII MOTIVAŢIONALE      10
             II.1. SCURT ISTORIC AL TEORIEI MOTIVAŢIONALE    10
                   II.2. ACTIVAREA COMPORTAMENTULUI     12
    II.2.1. TEORIILE IERARHIEI NEVOILOR      13
    II.2.2. TEORIA NEVOILOR DOBÂNDITE  16
    II.2.3. APLICAREA TEORIILOR NEVOILOR     18
                   II.3. ORIENTAREA COMPORTAMENTULUI    19
    II.3.1 TEORIA AŞTEPTÃRILOR    19
    II.3.2. TEORIA DETERMINÃRII OBIECTIVELOR 21
    II.4. MENŢINEREA COMPORTAMENTULUI  22
    II.4.1. TEORIA ÎNTÃRIRILOR (A CONDIŢIONÃRII OPERANTE)     22
    II.4.2 TEORIA SENTIMENTULUI COMPETENŢEI PERSONALE   23
    II.4.3 TEORIA BIFACTORIALà   25
    II.4.4. TEORIA ECHITÃŢII      26
CAP.III. METODE ŞI TEHNICI DE MOTIVARE A RESURSELOR UMANE    27
             III.1. EVALUAREA MOTIVAŢIEI RESURSELOR UMANE    27
                III.2.RECOMPENSELE ŞI SATISFACŢIA ÎN MUNCÃ 30
    III.2.1 SATISFACŢIA ÎN MUNCà 30
    III.2.2. DE CE TREBUIE RECOMPENSAŢI OAMENII?   31
    III.2.3. CONŢINUTUL ŞI NATURA RECOMPENSELOR    32
    III.2.4. DIMENSIUNILE ŞI FUNCŢIILE RECOMPENSELOR    33
    III.2.5 FACTORI CARE INFLUENŢEAZÃ MÃRIMEA RECOMPENSEI     34
        III.3. METODE ŞI TEHNICI DE MOTIVARE A RESURSELOR  UMANE   35
    III.3.1. TEHNICI SALARIALE DE MOTIVARE   35
    III.3.2. TEHNICI NONSALARIALE DE MOTIVARE      38
CAP.IV. POLITICA DE MOTIVARE – S.C. ANTIBIOTICE S.A.    43
          IV.1. PREZENTARE GENERALĂ A S.C. ANTIBIOTICE S.A.     43
  IV.2. PREZENTAREA S.C. ANTIBIOTICE S.A. DIN PUNCT DE VEDERE AL
  MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 45
    IV.2.1. EVOLUŢIA ŞI STRUCTURA PERSONALULUI     46
    IV.2.2. DEPARTAMENTUL DE RESURSE UMANE   52
  IV.3. DIAGNOSTIC PRIVIND FACTORII MOTIVATORI LA S.C.ANTIBIOTICE S.A.
  STRATEGII DE     RESURSE UMANE ( ÎN ANSAMBLU ). 54
    IV.3.1. DIAGNOSTIC PRIVIND SISTEMUL DE SALARIZARE   54
    IV.3.2. DIAGNOSTIC PRIVIND ALŢI  FACTORI MOTIVATORI 56
    IV.3.3. ANALIZA SWOT ŞI STRATEGII DE RESURSE UMANE ÎN ANSAMBLU 57
CAP.V. EVALUAREA MOTIVAŢIEI ANGAJAŢILOR LA
             S.C. ANTIBIOTICE S.A. (MODELUL MASLOW)     61
                     V.1. PREZENTAREA EŞANTIONULUI   61
  V.2. PREZENTAREA CHESTIONARULUI ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBŢINUTE 62
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI    74
BIBLIOGRAFIE     77

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu