Politica de Pret si de Produs - Studiu de Caz SC Sinaia

CAPITOLUL I : Submixul de pret si submixul de produs…….….…….pag 3
           1.1 POLITICA DE PRET …………………………………………...…pag 3
                    1.1.1 Locul pretului in cadrul mixului de
      Marketing............pag 3
                    1.1.2 Obiectivele politicii de
      pret........................................pag 4
                    1.1.3 Factori care determina fixarea
      pretului.....................pag 5
                    1.1.4 Categorii de
      preturi...................................................pag 6
                    1.1.5 Modalitati de determinare a
      pretului.........................pag 6
                    1.1.6 Politica de pret si ciclul de viata al
      produselor.........pag 7
           1.2. POLITICA DE
PRODUS.................................................... .....pag 8
                    1.2.1 Componentele politicii de
      produs.............................pag 8
                    1.2.2 Produsul in acceptiunea
      Marketingului....................pag 8
                    1.2.3 Gama de produse si dimensiunile
      sale....................pag 9
                    1.2.4 Ciclul de viata al
      produselor.....................................pag 9
                    1.2.5 Directii urmarite in politica de
      produs.......................pag 10
CAPITOLUL II : SC “Palace” SA Sinaia-studiu de
caz..........................pag11
            2.1 Istoric si
evolutie....................................................................
pag 11
            2.2 Obiect de
activitate................................................................pa
g 11
            2.3 Resurse
umane......................................................................p
ag 12
            2.4 Macromediul
firmei................................................................pag
12
                           2.4.1
Concurenta............................................................pag
12
                           2.4.2 Piata de desfacere-
clientii......................................pag 13
CAPITOLUL III:Prezentarea politicii de pret si de produs la SC PALACE SA
Sinaia......................................................................
.............................pag 14
            3.1 Politica de produs la SC Palace SA
Sinaia..........................pag 14
                           3.1.1 Componenta naturala
............................................pag 14
                           3.1.2 Componenta
antropica...........................................pag 14
            3.2 Politica de pret la SC Palace SA
Sinaia................................pag 16
Concluzii privind politicile de pret si de produs la SC `PALACE` SA
SINAIA.....
............................................................................
.....................pag 19
Anexa.......................................................................
..................................pag 21
Bibliografie................................................................
................................pag 24
Prezentare power point

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu