POLITICA FISCALA - Analizarea modificarilor fiscale aplicate

CUPRINS:
REZUMAT.......................................................................................................................5
I. INTRODUCERE..........................................................................................................6
CAPITOLUL 1. ARGUMENTAREA TEMEI: CONCEPTE ŞI IPOTEZE.....................6
CAPITOLUL 2: FORMULAREA IPOTEZELOR ŞI EXPLICAREA ACESTORA.......6
II. CADRU TEORETIC...................................................................................................7
CAPITOLUL 1. POLITICA FISCALĂ..........................................................................7
   1.1. CONCEPTUL DE POLITICĂ FISCALĂ: DEFINIŢII ŞI CARACTERISTICI......7
   1.2. ECHILIBRUL FISCAL VERSUS DEFICITUL FISCAL........................................9
   1.3. INTERVENŢIOSIMUL FISCAL...........................................................................10
   1.4. INSTITUŢIILE ŞI ORGANISMELE FINANCIARE ALE APARATULUI
   FISCAL..........................................................................................................................11
   1.5. PRINCIPIILE POLITICII FISCALE.....................................................................13
          1.5.1. PRINCIPIUL IMPUNERII ECHITABILE..................................................13
          1.5.2. PRINCIPIUL POLITICII FINANCIARE....................................................14
          1.5.3. PRINCIPIUL POLITICII ECONOMICE....................................................15
  1.6. TEORIILE POLITICII FISCALE...........................................................................16
  1.7. INSTRUMENTELE DE REALIZARE A POLITICII FISCALE...........................17
  1.8. EFECTELE POLITICII FISCALE..........................................................................19
         1.8.1. EVAZIUNEA FISCALĂ: DEFINIŢII, CARACTERISTICI, CLASIFICARE,
CAUZE, CONSECINŢE ŞI REMEDII...........................................................................19
         1.8.2. RISCUL DE INFLAŢIE PRIN FISCALITATE.............................................21
         1.8.3. SCĂDEREA COMPETITIVITĂŢII FISCALE INTERNAŢIONALE.........21
1.9. POLITICA FISCALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ..............................................22
      1.9.1. ÎN PERIOADA 2007-2008................................................................................22
      1.9.2. ÎN PERIOADA 2009-2011................................................................................24
1.10. POLITICA FISCAL- BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA ...............................................26
         1.10.1. ÎN ANUL 2008.............................................................................................26
       
         1.10.2. ÎNTRE ANII 2009-2012...............................................................................29
CAPITOLUL 2. CODUL FISCAL AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2008-2010......34
   2.1. DEFINIŢII ŞI CARACTERISTICI.........................................................................34
   2.2. IMPOZITAREA MICROÎNTREPRINDERILOR DIN ROMÂNIA......................37
          2.2.1. REGIMUL FISCAL AL MICROÎNTREPRINDERILOR ÎN 2008..............38
          2.2.2. REGIMUL FISCAL AL MICROÎNTREPRINDERILOR ÎN 2009..............40
          2.2.3. REGIMUL FISCAL AL MICROÎNTREPRINDERILOR ÎN 2010..............41
III. CADRUL METODOLOGIC……………………………………………………...42
CAPITOLUL 1. DESCRIEREA METODOLOGIEI...................................................43
CAPITOLUL 2. STUDIU DE CAZ: ANALIZA MODIFICĂRILR FISCALE A-
PLICATE DE MICROÎNTREPRINDERE ÎN PERIOADA 2008-2010....................45
   2.1. DESCRIEREA MICROÎNTREPRINDERII...........................................................45
          2.1.1. DOMENIUL DE ACTIVITATE, CARACTERISTICI ŞI EVOLUŢIA
MICROÎNTREPRINDERII ÎN PERIOADA 2008-2010..................................................45
   2.2. IMPOZITELE, CONTRIBUŢIILE ŞI DEDUCERILE REGĂSITE LA NIVELUL
ACESTEI MICROÎNTREPRINDERI...............................................................................51
          2.2.1. CLASIFICARE, MODALITATE DE CALCUL ŞI PROCENTELE AFE-
RENTE ÎN PERIOADA 2008-2010..................................................................................51
  2.3. ANALIZA APĂSĂRII FISCALE A MICROÎNTREPRINDERII ÎNTRE ANII
2008-2010..........................................................................................................................61
IV. CONCLUZII..............................................................................................................63
BIBLIOGRAFIE .............................................................................................................69
ANEXE.............................................................................................................................72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu