POLITICA MONETARA IN CENTRUL SI ESTUL EUROPEI

INTRODUCERE 3
Cap. 1 ECHILIBRULUL MONETAR 4
      1.1 Apariţia şi evoluţia monedei  4
      1.2 AGREGATELE MONETARE     5
      1.3. Cererea şi oferta de monedă  7
           1.3.1. Oferta de monedă     7
           1.3.2. Cererea  de monedă   11
      1.4. Echilibrul monetar parte a echilibrului macroeconomic   16
      1.5. Politica monetară  în practica economică. Keyns, Reagan, Tatcher
      21
Cap. 2 BANCA CENTRALĂ AUTORITATE MONETARĂ    24
      2.1. Funcţiile băncii centrale    24
           2.1.1. Funcţia de emisiune  25
           2.1.2. Funcţia de bancă a statului, a administraţiei şi a
           serviciilor publice   25
           2.1.3. Funcţia de refinanţare a economiei naţionale.    26
           2.1.4. Funcţia prudenţială şi de supraveghere.    27
           2.1.5. Funcţia de centru al politicii monetare şi valutare.  27
      2.2. Independenţa Băncii Centrale 28
      2.3 Banca Naţională  a României   30
Cap. 3 POLITICA MONETARĂ    33
      3.1. Locul politicii monetare în cadrul politicilor macroeconomice 33
      3.2. Metode de implementare a politicilor monetare      35
           3.2.1. Metoda indirectă.    35
           3.2.2 Metoda directă  39
      3.3. Instrumentele politicii monetare  40
           3.3.1. Instrumente directe ale politicii monetare 41
           3.3.2. Instrumente indirecte ale politicii monetare     45
Cap. 4 IMPLEMENTAREA POLITICILOR MONETARE ÎN BULGARIA, CEHIA, UNGARIA,
ROMÂNIA.    50
      4.1 Probleme specifice ale ţărilor cu economie în tranziţie  50
      4.2 Apariţia şi independenţa autorităţilor monetare în Bulgaria,
      Cehia, Ungaria, România     51
      4.3 Strategii de politică monetară     52
           4.3.1 Strategia de politică monetară a Bulgariei  52
           4.3.2 Strategia de politică monetară a Cehiei     56
           4.3.3 Strategia de politică monetară a Ungariei   59
           4.3.4 Strategia de politică monetară a României   63
Cap. 5 POLITICA MONETARĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ     73
ANEXE 79
BIBLIOGRAFIE     87

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu