POLITICI DE OCUPARE ALE FACTORULUI MUNCA IN ROMANIA

                                   CUPRINS
INTRODUCERE………………………………………………....................................         1
CAPITOLUL    1.     CONSIDERAŢII    GENERALE     PRIVIND     OCUPAREA     ŞI
                            POLITICA OCUPǍRII……………………………………………..     2
1.1.   Concept,   sferǎ,   interdependenţǎ   şi    determinǎri………………………………..
2
1.2. Teorii cu privire la ocupare……………………………………………………...          5
1.3.  Structuri   instituţionale,   funcţionale,   relaţionale………………………………..
   8
1.4. Experienţele şi modelele internaţionale………………………………………....         10
1.5.   Obiectivele   politicii    ocupǎrii…………………………………………..................
  12
      1.5.1. Asigurarea locurilor de muncǎ………………………………………...         13
              1.5.2.    Flexibilizarea    pieţei    muncii…………………………………………….
14
            1.5.3. Integrarea şi  adaptarea  forţei  de  muncǎ……………………………...
     15
1.6.  Mecanisme  şi  instrumente  ale  politicii   ocupǎrii……………………………......
   16
1.7.  Restricţii  şi  exigenţe  ale  politicii  ocupǎrii  în   perioada   de
tranziţie……………         19
1.8. Integrarea  politicii  ocupǎrii  în  strategiile  economice…………………………..
    21
CAPITOLUL 2. ANALIZA STRUCTURALǍ A OCUPǍRII…………………………        23
2.1.  Sructura  populaţiei  ocupate  pe  forme  de  proprietate  ………………………….
28
2.2. Structura populaţiei ocupate pe vârste…………………………………………...       28
2.3.  Structura  populaţiei  ocupate  pe  regiuni  de  dezvoltare………………………….
 30
2.4. Ocuparea şi şomajul……………………………………………………………….        31
2.5. Strategia naţionalǎ a ocupǎrii  forţei  de  muncǎ  2005-2010……………………...
    32
CONCLUZII…………………………………………………………………………….        35
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………..        37

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu